SME Finance tekent overeenkomst met Europees Investeringsfonds (EIF) voor €40M aan MKB-kredieten


SME Finance, de FinTech gespecialiseerd in groeifinanciering voor het mkb, heeft een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend met het Europees Investeringsfonds (EIF).

Samen bieden zij verbeterde leenmogelijkheden aan mkb-bedrijven in Nederland, de Baltische staten en Finland. Het gaat om een bedrag van ongeveer €40 miljoen in het kader van het InvestEU program van de Europese Unie.

Het EIF pakt het volhardende probleem van de toegang tot financiering voor het mkb aan. Onderzoek toont aan dat de vraag naar alternatieve financiering het afgelopen jaar is toegenomen, met name voor kredieten onder de 1,5 miljoen euro. In 2022 hebben maar liefst 55.000 mkb-ondernemers een krediet verkregen via een alternatieve financier, wat een stijging van 25% betekent ten opzichte van 2021. Banken richten zich meer op grotere kredieten boven de miljoen euro, omdat kleine kredieten voor hen minder rendabel zijn.

“Wij sluiten ons volledig aan bij het motto van SME Finance ‘empowerment growth’ voor kleine bedrijven die willen investeren in innovatie, digitalisering en duurzaamheid”, aldus EIF Chief Executive Marjut Falkstedt. “Dit zijn belangrijke prioriteiten van InvestEU en bij de verwezenlijking ervan zijn we verheugd de wendbare online en alternatieve kredietverstrekkers te ondersteunen die helpen de financieringsbronnen voor het mkb te diversifiëren.”

Ondersteund door kredietgaranties tot 70 procent van het EIF, zal SME Finance in Nederland leningen verstrekken aan bedrijven, om nieuwe groei te realiseren door te investeren in innovatie-, duurzaamheids- en digitaliseringsprojecten. Daarnaast zal SME Finance buiten Nederland ook microfinancieringen tot €50.000 met behulp van deze garantie verstrekken, die specifiek bedoeld zijn voor kleine bedrijven met maximaal 10 werknemers en een jaaromzet van maximaal €2 miljoen.

Bas Vanhorick, CEO van SME Finance Nederland zegt: “Deze overeenkomst met het EIF betekent dat SME Finance bedrijven financiering kan bieden, waar we dat eerder niet konden of tegen aanzienlijk betere voorwaarden. Onze flexibele en efficiënte financieringsoplossingen dekken investeringsprojecten en werkkapitaal al. Nu bieden we nog betere voorwaardenen lagere of zelfs helemaal geen onderpand eisen.”

Het InvestEU-fonds wordt uitgevoerd door financiële partners, waaronder SME Finance, die investeren in projecten met behulp van een EU-begrotingsgarantie van €26,2 miljard, met als doel ten minste €372 miljard aan extra investeringen te mobiliseren.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.