Smart shipping: als schepen autonoom gaan varen


Niet alleen op de weg worden steeds meer slimme informatie- en communicatietechnologieën ingezet.

Ook op het water zien we deze tendens. Reden genoeg om een strategische verkenning uit te voeren naar de ontwikkelingen rondom smart shipping.

Bij smart shipping gaat het niet alleen om schepen die autonoom kunnen varen. We hebben het bijvoorbeeld ook over het slimmer verladen van goederen, het slimmer bedienen van sluizen en bruggen, het slimmer begeleiden van schepen en het slimmer monitoren van de vaarweg. Allemaal ontwikkelingen die een grote impact hebben op de inrichting van de netwerken en op de rol, positie en taken van Rijkswaterstaat.

Ontwikkelen smart shipping

Rijkswaterstaat wil graag beter begrijpen hoe smart shipping zich in de toekomst kan ontwikkelen, zodat we tijdig kunnen inspelen op deze veranderingen. Daarom voert het programma Strategische verkenningen samen met de collega’s van scheepvaart een verkenning uit naar mogelijke toekomstscenario’s, de impact op Rijkswaterstaat en de strategische keuzes die we op dit vlak samen met anderen kunnen maken.

Maatschappelijke trends

De verkenning is gestart met gesprekken en consultatiesessies met kennishouders uit de binnenvaartsector, kennisinstellingen en de Rijksoverheid. Daarbij halen we maatschappelijke trends op die naar verwachting een grote impact hebben op de ontwikkeling van smart shipping. Te denken valt aan het tempo van IT-ontwikkelingen, de ontwikkeling van nieuwe materialen, de verschuiving van de handelsstromen, klimaatverandering, de vervanging- en renovatieopgave waar we in Nederland voor staan, economische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van duurzaamheid.

Scenario’s

In de verkenning schetsen we op basis van die maatschappelijke trends een aantal waarschijnlijke omgevingsscenario’s. Bijvoorbeeld een sterke economische groei in combinatie met IT-ontwikkelingen die een vlucht nemen. Gevolg: een toenemende transportvraag, vollere wegen en toenemende drukte op het water. Hoe ontwikkelt smart shipping zich in die context? Een ander scenario wordt gekenmerkt door een toenemende maatschappelijke weerstand tegen smart oplossingen, terwijl de economie licht blijft groeien en ook het transport licht toeneemt. Ondertussen gaan de IT-ontwikkelingen in China door, maar in Nederland en in Europa vertragen ze als gevolg van het maatschappelijke debat. Welke elementen van smart shipping komen dan wel tot wasdom en welke niet?

Visie en koers smart shipping

Door voor deze en andere scenario’s te bepalen hoe smart shipping zich zou kunnen ontwikkelen en wat de mogelijke impact is voor Rijkswaterstaat, kunnen we vroegtijdig benoemen voor welke strategische keuzes we komen te staan. Wat willen we nu al met de collega’s van beleid of met partners in de regio bespreken? Wat moeten we nu al meenemen bij onze investeringsbeslissingen? De resultaten van de strategische verkenning vormen input voor de visie en koers van Rijkswaterstaat op het gebied van smart shipping.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.