Sluisdeuren 3e kolk Beatrixsluis hangen, maar nog veel te doen


Sinds medio september 2018 hangen alle vier sluisdeuren van de 3e kolk van de Beatrixsluis in hun kassen.

Daarmee is een bijzondere periode afgesloten. Projectleider Etienne van Impe van bouwcombinatie Sas van Vreeswijk blikt terug. Sinds een kleine twee maanden staan de deuren op de plek waar ze horen: in het binnen- en buitenhoofd van de 3e kolk van de Beatrixsluis. Na het voltooien van de productie gingen de deuren op transport. Van Impe: ‘Maar zoals je begrijpt kan niet ieder schip vier sluisdeuren van 28 m lang, 6,25 m dik en 14 m breed met een gewicht van 490.000 kg vervoeren. Uiteindelijk vonden we een schip van 300 m lang en 50 m breed. De deuren konden volledig in het dek geplaatst worden.’ Eenmaal aangekomen in Nederland, werden de deuren eerst in Schiedam op de kade gezet voor verdere afbouw. ‘In drie weken tijd hebben we daar de kleppen en de elektriciteitskasten geplaatst’, vertelt Van Impe. ‘Daarna konden de deuren op transport naar Nieuwegein. De deuren konden onderweg rekenen op de nodige bekijks’.

Inhijsen sluisdeuren 3e kolk Beatrixsluis

Aangekomen in Nieuwegein kon de plaatsing van de eerste deur beginnen. Dit gebeurde met behulp van een kraan op een ponton, onder grote belangstelling van het publiek, waarvoor speciale uitzichtspunten waren opengesteld. Het inhijsen van de eerste deur was een tijdrovende klus. ‘De hellingsgraad van het ponton mag maximum 1 graad zijn. De deur moest dus heel langzaam van het ponton getild worden. Steeds was het een stukje tillen en dan tegenwicht geven aan de andere kant, centimeter voor centimeter’.

Wind

Om het hijswerk ook veilig te kunnen doen, moest rekening worden gehouden met wind. ‘Bij windkracht 5 of hoger konden we simpelweg niet veilig hijsen. De wind heeft ons zowel in Schiedam als in Nieuwegein toch echt een keer parten gespeeld. We moesten het hijswerk stil leggen en wachten op een dag met minder wind’.

Ballastplan

Het afzinken van de gehesen deur in zijn deurkas was een volgende uitdaging. Een secure klus, vertelt Van Impe. Door de deur gecontroleerd te ballasten met water, zakte hij op de twee onderrolwagens die klaar stonden op de bodem van de deurkas. ‘Om dit goed te kunnen uitvoeren hadden we van tevoren een ballastplan opgesteld. Na het plaatsen van de eerste deur bleek overigens dat het zwaartepunt net iets anders lag, dus hebben we het ballastplan bijgesteld voor de volgende deuren. De plaatsing daarvan verliep dan ook een stuk vlotter. Deden we over de eerste deur nog twaalf uur, bij de tweede was dit tien uur en bij de derde en vierde deur slechts zes tot zeven uur.’

Overige werkzaamheden 3e kolk Beatrixsluis

Nu de deuren hangen, betekent dit niet dat de werkzaamheden er voor Sas van Vreeswijk opzitten. ‘Integendeel’, aldus Van Impe. ‘We moeten onder andere de 3e kolk nog afwerken en met de in- en uitvaart van het binnenhoofd aan de slag. Aan de zuidzijde van de sluis worden het nieuwe drijvende remmingswerk, elementen tussen zware metalen palen om het aanmeren en aan wal gaan te vergemakkelijken en de aanlegplaatsen voor kegelschepen geïnstalleerd. Daarna kan het bestaande remmingswerk worden verwijderd. Aan de noordzijde van de sluis wordt er nog een remmingswerk aan de damwanden bevestigd en moet de vaargeul op de juiste diepte worden gebaggerd. Net voor de 3e kolk wordt opengesteld, wordt dan nog de waterkerende damwand bij het binnenhoofd verwijderd’.

Verdere afbouw van de deuren

Momenteel zijn Agidens en Demako volop bezig met de verdere afbouw van de deuren. ‘De pennenbaan boven op de deur en de aandrijving, bestaande uit vier motoren, is onlangs geïnstalleerd. Op iedere klep om het water in te laten zit een sensor. Er zijn veel veiligheidsindicatoren ingebouwd. Dit maakt de besturing complex. Per deur wordt getest of alle hard- en software goed werkt. ’Spannend is het allemaal wel’, vindt Van Impe. ‘Je wilt natuurlijk niet zonder werkende 3e kolk zitten. Pas als deze perfect functioneert, wordt hij opengesteld en gaan we met de renovatie van de bestaande kolken aan de slag. In de nazomer van 2019 moet de renovatie gereed zijn en zijn alle drie de kolken van de Beatrixsluis beschikbaar.’

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.