Sluis Operatie Centrum nieuwe zeesluis IJmuiden bereikt hoogste punt


Op het bouwterrein van de nieuwe zeesluis in IJmuiden ging donderdag 4 oktober 2018 de vlag in top op het Sluis Operatie Centrum (SOC).

Voor het bereiken van het hoogste punt van het bediengebouw werden de bouwers van het aannemersconsortium OpenIJ door opdrachtgever Rijkswaterstaat volgens goed gebruik beloond met pannenbier.

Vanwege de veiligheid was het bier ‘0.0%’, dus zonder alcohol. Om dit feestelijke moment extra te onderstrepen, werd door een patrouillevaartuig van Port of Amsterdam erewater gespoten vanaf het Noordzeekanaal.

Bouw Sluis Operatie Centrum nieuwe zeesluis IJmuiden

Een jaar na de start van de bouw op 9 oktober 2017 zijn de contouren van het markante object halverwege de zuidelijke kolkwand goed zichtbaar. Kenmerkend voor het ontwerp is dat het 18 m hoge gebouw naar de grote zeesluis IJmuiden toe helt in een hoek van 15 graden. Architectenbureau ZUS heeft daarmee de eis, dat de pui onder deze hoek wordt gebouwd om reflectie in de ramen te voorkomen, toegepast op het hele gebouw.

Sluiswachters

Resultaat is een functioneel bediengebouw dat als het ware boven de sluiskolk hangt en daarmee een beeldbepalend onderdeel is van de nieuwe zeesluis. De sluiswachters van Port of Amsterdam zorgen vanuit het SOC voor een veilige en vlotte doorgang van de grote zeeschepen van en naar de havens van Amsterdam.

Verschillende functies Sluis Operatie Centrum

Het bediengebouw heeft verschillende functies en bestaat eigenlijk uit drie gebouwen van zeven verdiepingen, die één geheel vormen. Daarom zijn er verschillende ‘voordeuren’ op verschillende niveaus. Naast de bediening van de sluis is er ook een onderhoudsgebouw voor de beheer- en onderhoudstaak van Rijkswaterstaat. Verder zijn er techniekruimtes voor stroom-, service- en brandblusinstallaties. Het wordt een energieneutraal gebouw. De onderbouw van het SOC is onderdeel van de primaire waterkering.

Nieuwe zeesluis IJmuiden

Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt vanaf 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De zeesluis zorgt getijde-onafhankelijk voor een vlotte en veilige bereikbaarheid van de havens en bedrijven langs het Noordzeekanaal. De nieuwe sluis wordt 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.