Shell vraagt vergunning aan om te zoeken naar aardwarmte in regio Rotterdam


Shell heeft een vergunningaanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het ontwikkelen van aardwarmte in de regio Rotterdam.

Shell denkt met haar kennis en expertise, en in samenwerking met klanten, bedrijven en de (lokale) overheid, een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de rol van aardwarmte in de Nederlandse energietransitie.

Dit initiatief is een volgende stap van Shell in de Nederlandse energietransitie naast reeds bestaande activiteiten in onder andere duurzame mobiliteit, wind-op-zee en zonne-energie. Met de ontwikkeling van aardwarmte op lokaal niveau wil Shell een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de warmtevoorziening in de regio.

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is bestaande warmte die uit aardlagen op dieptes tussen de 500 meter en 4.000 meter wordt gewonnen. In een recente beleidsbrief van het ministerie van EZK wordt aardwarmte als een belangrijke toekomstige energiebron genoemd voor duurzame warmte in de gebouwde omgeving en in de glastuinbouw.

Rotterdam is een belangrijke regio voor de versnelling van de Nederlandse energietransitie. In en rondom dit gebied lopen meerdere vergunningaanvragen voor aardwarmte vanuit diverse partijen. De komende maanden zal duidelijk worden hoe het ministerie van EZK met de diverse aanvragen om zal gaan. Indien de door Shell aangevraagde vergunning wordt verleend zal Shell het aardwarmtepotentieel in de betreffende regio in kaart brengen. Dit kan dan eind 2020 leiden tot een eerste proefboring naar aardwarmte, en mogelijk meerdere boringen in de jaren daarna.

Shell wil met deze proefboringen onderzoeken hoe in deze regio op veilige en verantwoorde wijze aardwarmte van een diepte van 2.000 tot 3.000 meter gewonnen kan worden. Shell wil bij haar activiteiten in aardwarmte zoveel mogelijk gebruikmaken van bestaande industriƫle locaties en aansluiten bij bestaande warmte-infrastructuur. Op deze manier kunnen we onze klanten van meer en schonere energie voorzien.

Bron: Shell

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.