Shell Pernis heeft nieuwe solvent deasfaltering (SDA)-unit veilig in gebruik genomen


De nieuwe fabriek stelt Pernis in staat om een groter deel van haar olie-inname te verwerken tot schonere transportbrandstoffen, waaronder gasolie voor zeeschepen die voldoet aan de IMO 2020-regels.

De SDA verbetert de prestaties en daarmee het concurrentievermogen van Shell Pernis, en tegelijkertijd verlaagt de nieuwe fabriek de door de productportefeuille veroorzaakte milieubelasting.

“De raffinaderij van Shell in Pernis is nu klaar om te voldoen aan de groeiende vraag naar schonere transportbrandstoffen die de Europese bevolking en economie in beweging houden. Deze fabriek maakt met behulp van innovatieve nieuwe technologie optimaal gebruik van de bestaande installaties in Pernis”, stelt Robin Mooldijk, Executive Vice President Manufacturing.

De nieuwe, tien verdiepingen hoge SDA-unit verwerkt zware brandstoffen tot schone middendistillaten en zorgt voor meer flexibiliteit bij de verwerking van ruwe olie, waardoor Pernis zich kan aanpassen aan de marktvraag en hogere marges kan behalen. De fabriek heeft geen invloed op de verwerkingscapaciteit.

Shell heeft voor de bouw van de nieuwe SDA een modulaire aanpak gebruikt, wat de veiligheid heeft verhoogd, de oplevering heeft versneld en de kosten verlaagd. De modules zijn in China gebouwd, naar Rotterdam verscheept en vervolgens op de site geïntegreerd. Bovendien heeft Shell de SDA-unit geïnstalleerd tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden, waardoor de plaatsing de dagelijkse operatie zo min mogelijk heeft verstoord.

De raffinage- en handelsstrategie van Shell is erop gericht om de meest concurrerende marges te blijven behalen door de flexibiliteit van onze raffinaderijen op veilige wijze te vergroten, zowel wat betreft inname als verwerking, en de operationele efficiëntie, betrouwbaarheid en milieuprestaties te verbeteren.

Bron: Shell

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.