‘Sectorplannen voor Klimaatakkoord: 1e etappe naar Parijs is afgelegd’


‘Er is in korte tijd veel werk verricht waardoor een Klimaatakkoord in het najaar mogelijk wordt.’

‘De eerste etappe naar ‘Parijs’ is vandaag afgelegd. Nu moeten we het werk van de verschillende sectortafels na de doorrekeningen goed in samenhang brengen en de plannen aanscherpen op betaalbaarheid, behoud van onze concurrentiepositie op internationale markten en praktische uitvoerbaarheid. Zo komen we van papier naar praktijk en kunnen we komende decennia de doelen van Parijs succesvol realiseren.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de vandaag gepresenteerde sectorplannen voor een Klimaatakkoord.

Draagvlak is cruciaal

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW: ‘Er zitten veel goede ingrediënten in de vandaag gepresenteerde plannen om de volgende etappes in de tocht naar de Parijse klimaatdoelen te laten slagen. Zaak is de plannen nu om te smeden tot een aantrekkelijk en vooral samenhangend Klimaatakkoord waar we 30 jaar mee uit de voeten kunnen. Een pakket dat oog heeft voor de internationale context, uitvoerbaar en ruimtelijk inpasbaar is, dat innovatie stimuleert en bovenal kan rekenen op draagvlak in de brede samenleving. Draagvlak is namelijk dé crux om deze langjarige transitie mogelijk en succesvol te maken. Want met alleen normen en top-down beleid gaan mensen niet met enthousiasme aan de slag.’

Fried Kaanen, vice-voorzitter van MKB-Nederland vult aan: ‘Er ligt een nuttige inventarisatie van alle plannen per sector. Maar het Klimaatakkoord moet straks kunnen werken voor álle bedrijven; van heel groot tot klein, van industrieel tot in de dienstverlening. Hierop zullen wij -met de doorrekeningen van de Planbureaus in de hand- alles dan ook nauwgezet gaan beoordelen. Op basis van de doorrekeningen zullen we samen met VNO-NCW onze positie bepalen om zo in december hopelijk tot een Klimaatakkoord te kunnen komen’.

Betaalbaar en met oog voor het internationale speelveld

Nederland kiest met een eigen doelstelling voor een nationale kop bovenop de Europese afspraken. ‘Koploper zijn kost meer dan volgen, maar kan per saldo concurrentievoordelen brengen als we het slim aanpakken. Het moet alleen wel betaalbaar zijn. Bewaken we dit komende maanden niet dan brokkelt het draagvlak bij ondernemers en burgers in korte tijd af en zijn we verder van huis. Voor internationaal concurrerende sectoren als de industrie en de landbouw geldt bovendien dat zij zich niet uit de markt kunnen prijzen. De betaalbaarheid wordt hier bepaald door het internationale level playing field . We willen niet toe naar een situatie waarin de wereld warmer wordt en Nederland armer. Het gaat daarbij niet alleen om de internationale concurrentiepositie van energie-intensieve bedrijven, maar ook om de continuïteit van ketens van toeleveranciers, de logistieke functie tot en met horeca en detailhandel aan toe,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Uitvoerbaar, leefbaar en met oog voor nieuwe oplossingen

De ondernemersorganisaties zullen de plannen de komende tijd ook beoordelen op de uitvoerbaarheid en flexibiliteit. Is de financiering van onrendabele toppen en innovatieprogramma’s bijvoorbeeld structureel geborgd? Zijn er voldoende vakkrachten? Ook moeten alle duurzame plannen ruimtelijk inpasbaar zijn en Nederland leefbaar houden. Is de CO2-aanpak ook voldoende verbonden met de grondstoffentransitie en de kansen die de circulaire economie juist ons land biedt? Daarnaast is het belangrijk om flexibiliteit en lerend vermogen in te bouwen in het akkoord. ‘Zodat we ons niet blind staren op wat vandaag het beste lijkt, maar morgen wel eens heel anders kan zijn als nieuwe technologie beschikbaar komt. Sluit bijvoorbeeld niet alles af van aardgas waar dit straks kan worden opgevolgd door groen waterstofgas. Keuzes rond elektrisch rijden moeten rijden op waterstof ook niet in de weg staan,’ aldus de organisaties.

Perspectief: Nederland als dé internationale hotspot voor klimaatoplossingen

‘Indien in het Klimaatakkoord in het najaar al deze punten goed worden bewaakt, kunnen we van Nederland dé internationale hotspot voor slimme klimaatoplossingen maken,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.