Schippers Deventer bevrijd; Koninklijk BLN-Schuttevaer blij met noodschutregime


Gisteren heeft de gemeente Deventer het noodschutregime in werking gesteld om de zes schepen die sinds 6 augustus jl. in de haven opgesloten liggen te bevrijden.

Na een maand stilgelegen te hebben kunnen de schepen hun werkzaamheden weer oppakken. Het scheepvaartverkeer op de IJssel wordt tegengehouden om tijdens het schutten zuiging van het water te voorkomen.

Erik Schultz, vicevoorzitter van brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer, is erg blij voor de binnenvaartondernemers. “Het was uitermate vervelend voor de betrokken binnenvaartbedrijven dat zij zo lang zonder inkomen opgesloten lagen in de haven. Wij zijn direct nadat bekend werd dat schutten niet meer mogelijk was onderhandelingen met de gemeente en het waterschap gestart om tot een oplossing te komen. Toen dat op korte termijn niet mogelijk was, hebben we ons best gedaan de situatie voor de getroffen ondernemers te verbeteren, zodat zij in elk geval kostenvrij konden liggen.

Nu aan de acute nood voor de ondernemers een einde komt, zullen we ons buigen over de verdere afwikkeling en ons beraden over de maatregelen die nodig zijn om dit in het vervolg te voorkomen.”

De vicevoorzitter heeft de gemeente en ambtenaren bedankt voor hun inzet om na de eerste tegenslagen te blijven zoeken naar oplossingen. Dit heeft er mede toe geleid dat de schepen eerder dan verwacht bevrijd konden worden.

Oorzaak

Door het lage waterpeil van de IJssel werd het verschil met de waterstand in de haven te groot voor de sluisdeuren en werd de sluis met onmiddellijk ingang niet meer bediend. Hierdoor konden de zes schepen die op dat moment in de haven lagen, deze niet meer verlaten.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.