Schipholbrug per 1 oktober 8 maanden dicht voor hoge schepen


Rijkswaterstaat verbreedt en vernieuwt de Schipholbrug over de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Deze beweegbare brug is onderdeel van de oostelijke Staande Mastroute. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de scheepvaart.

De Schipholbrug is 2 langere periodes gesloten voor schepen hoger dan 6,25 m (ten opzichte van Kanaalpeil). De 1e periode duurt van 1 oktober 2023 tot en met 31 mei 2024. De doorvaart voor lagere schepen – waaronder ook de meeste binnenvaartschepen – wordt hierdoor niet belemmerd.

Periodes zonder bediening

Rijkswaterstaat verbreedt de snelweg A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. De huidige Schipholbrug wordt vervangen door een bredere brug. Naast de huidige brug wordt een tijdelijke brug gebouwd. Het verkeer op de A9 richting Amsterdam/Utrecht rijdt hier straks overheen.

De tijdelijke brug kan niet worden geopend. De doorvaart voor schepen hoger dan 6,25 m is hierdoor gestremd. Deze zogenaamde bedieningsvrije periode duurt van 1 oktober 2023 tot en met in ieder geval 31 mei 2024. De 2e bedieningsvrije periode staat op dit moment gepland van 1 november 2024 tot en met 31 maart 2025.

Vaarwegbeperking omvaarroute

Op de omvaarroute (de westelijke Staande Mastroute) geldt helaas een vaarwegbeperking voor schepen hoger dan 6,82 m (t.o.v. Kanaalpeil): de Buitenhuizerbrug wordt vooralsnog zeer beperkt bediend (noodbediening) door een technische storing. Een structurele oplossing is helaas niet op korte termijn voorhanden.

Kijk voor actuele informatie op de website Vaarweginformatie: Buitenhuizerbrug(externe link) en Schipholbrug(externe link) en op de website van Rijkswaterstaat.

Doorvaart voor schepen lager dan 6,25 m

Voor schepen lager dan 6,25 m, waaronder de meeste binnenvaartschepen, blijft de doorvaart tijdens de werkzaamheden aan de Schipholbrug wel mogelijk. Vanwege de breedtebeperking van de vaargeul tijdens de werkzaamheden (max. 12 m) geldt een om-en-om regeling, waarbij eerst de scheepvaart vanuit de ene richting en dan de scheepvaart vanuit de andere richting onder de brug door kan varen.

Hierdoor is er sprake van mogelijke vertragingen, ook voor schepen lager dan 6,25 meter.

A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht naar 4 rijstroken per rijrichting en legt een wisselbaan aan. De werkzaamheden maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.