Schade aan stuw Lith


Rijkswaterstaat heeft een storing bij stuw Lith. 1 van de schuiven van de stuw kunnen ze op dit moment niet gebruiken.

Dit komt doordat een onderdeel ervan (het wielstel) niet goed functioneert. Herstel kan pas na de hoogwaterperiode.

Maatregelen stuw Lith

In verband met de storing hebben ze de waterstand in het stuwpand Grave (deel van de Maas tussen Lith en Grave) afgelopen week verlaagd met ongeveer 40 cm. Zaterdag wordt de waterstand nog eens verlaagd, van 4.50 m +NAP naar 4.20 m +NAP. Dit zorgt ervoor dat er minder druk op de stuw komt te staan. Dit is nodig om de bodembescherming achter de stuw minder te belasten.

Daarnaast zullen ze de stuw eerder weghalen (trekken) dan gewoonlijk omdat we 2 in plaats van 3 openingen beschikbaar hebben voor de waterafvoer.

Effect scheepvaart

De scheepvaart heeft geen last van de verlagingen van het waterpeil. Maar normaalgesproken varen de schippers over de stuw als deze gestreken is. Dat kan nu niet. Zij moeten gebruik blijven maken van de sluizen. De stuw zal in deze situatie gestreken worden bij een afvoer van ongeveer 900 m3/s. Dit is normaalgesproken bij een afvoer van ongeveer 1200 m3/s.

Effect omgeving

Op dit moment hebben de maatregelen geen effect op de omgeving. Natuurlijk houden ze alles goed in de gaten en nemen we onze stakeholders mee in nieuwe ontwikkelingen. Naast de stuw zit een waterkrachtcentrale. De exploitant, Vattenfall, is door ons in kennis gesteld.

Werking schuif en herstel stuw Lith

Met behulp van de 7 stuwen in de Maas kan Rijkswaterstaat de waterstand deels beïnvloeden. Zo zorgen ze ervoor dat de scheepvaart ook bij laagwater door kan varen. De schuiven in stuw Lith kunnen meer en minder open worden gezet. Dat heeft effect op het waterpeil. 1 Van de 3 schuiven kan nu niet worden ingezet.

Rijkswaterstaat strijkt de stuwen als er veel water door de Maas stroomt. Het water krijgt zo vrij baan om naar zee te stromen. Er zijn afspraken over bij welke waterstand dat gebeurt en in welke volgorde.

Het herstel van de schuif zal na de hoogwaterperiode plaatsvinden. Deze periode duurt normaalgesproken tot april 2024.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.