Route sluizencomplex IJmuiden niet open vanaf april 2019


Rijkswaterstaat kan de route over het sluizencomplex IJmuiden voor doorgaand verkeer in april 2019 nog niet openstellen.

De veiligheid op de sluisroute kan door de vele bouwactiviteiten aan de nieuwe zeesluis nog onvoldoende worden gewaarborgd. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de route weer open gaat.

Rijkswaterstaat betreurt het dat door de verlenging van de afsluiting de overlast voor de bewoners van de gemeente Velsen langer duurt. Rijkswaterstaat beoordeelt op dit moment de voortgang van bouw van de nieuwe zeesluis in relatie tot een veilige openstelling van de route voor doorgaand verkeer. Daarnaast worden de mogelijkheden in beeld gebracht om de overlast voor gebruikers van de sluisroute verder te beperken.

Aanvullende werkzaamheden sluizencomplex IJmuiden

Aanvankelijk zou de route voor circa een jaar afgesloten zijn. Deze planning is in de afgelopen periode onder druk komen te staan. Als gevolg van aanvullende werkzaamheden in de sluiskolk en bij de verbinding tussen de nieuwe zeesluis en de middensluis is er nog steeds sprake van veel hoogteverschillen op het bouwterrein en veel kruisend bouwverkeer. Daarnaast nemen de werkzaamheden om de wegen rondom de nieuwe zeesluis op waterkerende hoogte te brengen aanzienlijk meer tijd in beslag. Hierdoor is een veilige openstelling van de sluizenroute vanaf april 2019 niet mogelijk. De verlenging van de afsluiting van de route heeft geen gevolgen voor de opleverdatum van de nieuwe zeesluis begin 2022.

Omleidingsroutes bouw nieuwe zeesluis IJmuiden

De bestaande omleidingsroutes blijven van kracht. Fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen tijdens de afsluiting gebruik blijven maken van de (spits)pont. De vertraging bedraagt gemiddeld 10 minuten en is mede afhankelijk van de wachttijden bij de pont. Rijkswaterstaat zorgt dat de extra pont in de spits tijdens de volledige periode van afsluiting blijft varen. Autoverkeer kan door de Velsertunnel (snelweg A22) rijden en is ongeveer 15 minuten langer onderweg. Gele borden geven de omleidingsroutes aan.

Bouw nieuwe zeesluis IJmuiden

Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen, wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Naar verwachting wordt de sluis begin 2022 in gebruik genomen.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.