Riooldammen in de Nieuwe Waterweg


Rijkswaterstaat legt in de Nieuwe Waterweg een langsdam aan van oude rioolbuizen uit Rotterdam.

Gemeente Rotterdam vervangt het rioleringssysteem in de stad, een mooi moment voor hergebruik; de oude buizen en putten krijgen een tweede leven bij Rozenburg.

Langsdammen van oude rioolbuizen

De buizen die ‘de riooldam’ gaan vormen zijn een deel van 4 km langsdammen die we aanleggen langs de landtong van Rozenburg, tussen de Maeslantkering en Rozenburg. Normaal gesproken is een langsdam van stortsteen, nu krijgen de schoongemaakte rioolbuizen een tweede leven als dam. Dit spaart CO2 en materiaal.

De riooldam steekt straks deels boven het water uit waardoor deze golfslag en stroming, van onder andere scheepvaart, tegenhoudt. Zo ontstaat een luw gebied met getijdewerking achter de riooldam. Zo’n intergetijdengebied heeft een grote aantrekkingskracht op vogels, waterplanten, vissen en ander waterleven. Het ruwe uiterlijk van de riooldammen, met zijn ongelijke vorm en vele gaten, is aantrekkelijk voor mossels, waterplanten en vissen.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.