Rijnlandroute: vierde rijstrook A4 tussen Vlietland en N14 bij Leidschendam open


Rijkswaterstaat heeft de nieuwe vierde rijstrook op de snelweg A4 tussen Vlietland en de autoweg N14 bij Leidschendam opengesteld voor het verkeer.

Het werk aan de snelweg A4 richting Den Haag is eerder klaar dan aanvankelijk was voorzien. Voor de verbreding is gebruik gemaakt van de middenberm. Voor de verbreding wordt geluidsreducerend asfalt aangebracht op alle rijstroken.

Nieuwe vierde rijstrook snelweg A4

De provincie Zuid-Holland heeft de verbreding van de A4 tussen de Vlietland en Leidschendam op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meegenomen in de werkzaamheden voor de aanleg van de Rijnlandroute. De nieuwe vierde rijstrook tussen Vlietland en de autoweg N14 (Leidschendam) zorgt voor aanmerkelijk meer capaciteit op de weg waardoor het drukke verkeer beter kan worden afgewikkeld. Eind november 2018 komt de vierde rijstrook op de andere rijrichting beschikbaar. Het traject op de A4 is daarmee klaar voor de komst van de Rijnlandroute.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat: ‘De oplevering van de extra rijstrook op de A4 tussen Vlietland en de N14 is een mooie stap in het grote wegproject van de provincie Zuid-Holland. Fijn voor de weggebruikers dat ze sneller dan voorzien van de vierde rijstrook gebruik kunnen maken.’

Rijnlandroute

De Rijnlandroute is een nieuwe weg tussen Katwijk, via de snelweg A44, en de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland.

De provincie Zuid-Holland realiseert de Rijnlandroute in samenwerking met Rijkswaterstaat. Ook de aanliggende gemeenten zijn intensief bij de weg betrokken. Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland: ‘Opnieuw een mijlpaal in de realisatiefase van de Rijnlandroute! Ook hier hebben Rijkswaterstaat en de provincie van planfase tot en met realisatie uitstekend samengewerkt. Zowel de verbreding van de A4 als de aanleg van de Rijnlandroute geven een enorme impuls aan de bereikbaarheid en doorstroming tussen Amsterdam, Leiden en Den Haag. En dat moet nu al merkbaar worden op dit stuk van de A4.’

Verkenning A4 Burgerveen – N14 Den Haag

Aanvullend op de verbreding van A4 tussen Vlietland en de N14 bij Leidschendam loopt het voorbereidende onderzoek van het ministerie naar de verdere verbreding van de snelweg A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Voor de aanpak van dit bekende knelpunt is 50 miljoen euro gereserveerd. In de lopende MIRT-verkenning wordt ook bekeken hoe de aansluitingen op het onderliggende wegennet kunnen worden verbeterd. Daarnaast wordt er gekeken naar maatregelen op het gebied van Smart Mobility.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.