Rijkswaterstaat vervangt damwanden kanaal Nederweert-Wessem bij Panheel


Vanaf begin september 2023 verricht aannemerscombinatie Hakkers-Beens onderhoud aan de oevers van het kanaal Nederweert-Wessem ter hoogte Panheel.

Tijdens deze werkzaamheden worden met name de damwanden vervangen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het najaar van 2023 klaar.

Damwanden houden oevers van kanalen stabiel en het water op haar plek. Om die functie te waarborgen vervangt Rijkswaterstaat oude, voornamelijk betonnen damwanden door nieuwe stalen damwanden. Dat voorkomt onveilige situaties rond de oever en het dichtslibben van de vaarweg.

Hinder werkzaamheden kanaal Nederweert-Wessem

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur en worden voornamelijk vanaf het water uitgevoerd middels pontons. Wegen en fietspaden blijven dan ook gewoon toegankelijk. Er is geen hinder voor het wegverkeer.

Maatregelen voor de scheepvaart worden via de gebruikelijk kanalen gecommuniceerd. De nieuwe damwanden worden al trillend de grond ingebracht. Dat is te horen en soms ook te voelen. Doordat bebouwing in de omgeving ver genoeg van de werkzaamheden vandaan ligt, zal die trilling niet voor schade zorgen.

Werkzaamheden volgen via BouwApp

Aannemerscombinatie Hakkers-Beens biedt omwonenden de kans om de voortgang van de werkzaamheden te volgen via de Bouw App. Geïnteresseerden kunnen de app gratis downloaden in de appstore of in Google Play en vervolgens het project ‘Groot Onderhoud Vaarwegen 7a’ zoeken en volgen.

Onderhoud waterwegen Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan toegankelijke waterwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen we samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden.

Daarbij zoeken ze steeds naar de gemene deler in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel als mogelijk en communiceren we er tijdig over.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.