Rijkswaterstaat treft geluidmaatregelen bij A17 in Moerdijk


Rijkswaterstaat gaat geluidmaatregelen treffen bij de snelweg A17 in Moerdijk.

Dit gebeurt binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Onderzoek naar het verkeersgeluid van de A17 in Moerdijk wijst uit dat bij 16 woningen de normgrens wordt overschreden.

De wettelijke norm voor de hoogte van het verkeersgeluid van rijkswegen is sinds 2012 vastgelegd in de Wet milieubeheer. Deze wet beschermt omwonenden van rijkswegen tegen normoverschrijdend verkeersgeluid. Het biedt de benodigde handvatten om iets te doen bij woningen waar in het verleden al sprake was van een overschrijding. De snelweg A17, voor zover gelegen binnen de gemeente Moerdijk, is het eerste traject waar het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) start met het zogeheten saneringsplan. Bewoners van ‘saneringswoningen’ hebben inmiddels persoonlijk bericht gekregen van Rijkswaterstaat.

Maatregelen A17 in Moerdijk

Op basis van het genoemde onderzoek is berekend welke maatregelen nodig zijn langs de A17 in Moerdijk. Deze worden beschreven in het saneringsplan. De maatregelen bestaan uit het plaatsen van twee geluidschermen aan beide zijden van de A17. Die komen ter hoogte van de kern Standdaarbuiten. Ook wordt er bij enkele woningen onderzocht of er geluidsisolerende maatregelen nodig zijn. Dit kan bestaan uit geluidwerende voorzieningen aan de gevel, zoals het aanbrengen van dubbelglas of het dichtmaken van kieren.

Publicatie saneringsplan MJPG

Eind oktober 2018 wordt het ontwerp-saneringsplan formeel gepubliceerd en kunnen belanghebbenden reageren door een zienswijze in te dienen. Dat kan tot 6 weken na publicatie. Medio 2019 wordt het definitieve saneringsplan vastgesteld en is er de mogelijkheid hier beroep tegen aan te tekenen. De bouw van de geluidschermen dient uiterlijk in 2023 afgerond te zijn. De gevelonderzoeken staan gepland voor 2020.

Naleving geluidsproductie en de A4

Ook na de uitvoering van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) blijven omwonenden van rijkswegen beschermd. Rijkswaterstaat berekent jaarlijks wat de geluidstoename langs de rijkswegen is. Waar nodig worden maatregelen getroffen om het geluid onder het zogeheten geluidproductieplafond te houden. Binnen de gemeente Moerdijk is de snelweg A4 een rijksweg waar een nalevingsknelpunt dreigt. Rijkswaterstaat onderzoekt ook die rijksweg. Eind dit jaar/begin volgend jaar zijn daar de eerste resultaten van bekend.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.