Rijkswaterstaat: toezichthouder van de Noordzee


Begin januari 2019 verloor de MSC Zoe, volgens de meest accurate lijst van de reder, 342 containers in de Noordzee.

Vanaf de MS Arca, een meet- en onderzoeksschip, blikt nautisch adviseur bij Rijkswaterstaat Michiel Visser terug op de afgelopen periode. Hij vertelt onder meer over de rol van Rijkswaterstaat tijdens de bergingsoperatie, waarover via Twitter en bij de Landelijke Informatielijn vragen binnenkwamen.

‘In de nacht van 1 op 2 januari 2019 kregen we via de Kustwacht de melding binnen dat er containers overboord waren geslagen in en langs de vaarroute boven de Waddeneilanden’, vertelt Visser. ‘Direct werden alle schepen op de Noordzee geïnformeerd en ging het Kustwachtvliegtuig de lucht in om een overall beeld te krijgen van de grootte van de calamiteit.’

‘De intensieve en nauwe samenwerking met de Kustwacht bleek ook tijdens dit incident weer van groot belang’, aldus Visser. De Kustwacht kun je zien als de ogen en oren op de Noordzee. Zij houden alles óp het water in de gaten, de nautische veiligheid. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor alles wat er ónder water gebeurt, denk daarbij aan de waterkwaliteit, het bodembeheer en het aquatisch milieu (het leven onder water, red.).’

Toezichthouder

Tijdens de bergingsoperatie, die nog in volle gang is, houdt Rijkswaterstaat toezicht op het bergingsproces. ‘We houden nauwlettend in de gaten of de berger en de rederij hun werk binnen de door Rijkswaterstaat en de Kustwacht vastgestelde kaders uitvoeren en afronden.’

Complexiteit

Vanwege de grootschaligheid van het gebied (ruim 2700 km2), de hoeveelheid overboord geslagen containers en de weersomstandigheden op zee kan de opruimactie nog maanden duren. ‘Bij veel wind en golven op zee, is het te onveilig om te bergen en liggen de werkzaamheden van de berger stil tot het weer verbetert.’

Coördineren en monitoren

Visser vervolgt: ‘De afgelopen periode was heel intensief. Sinds 2 januari staan we dagelijks in contact met de rederij en het bergingsbedrijf. Uiteindelijk beoordeelt Rijkswaterstaat of de bodem schoon genoeg is. De rederij moet alles in het werk stellen wat binnen de technische en praktische mogelijkheden ligt, met het in oog nemen van de natuurwetten, om alle haalbare containerdelen en inhoud te bergen. Wij coördineren, monitoren en houden toezicht.’

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.