Rijkswaterstaat start aanleg proefvakken voor Dijkversterking Marken


Rijkswaterstaat start in februari 2023 met de aanleg van 2 zogenoemde proefvakken op Marken.

1 aan de Zuidkade en 1 aan de Westkade. Deze proefvakken zijn kleine stukjes dijk van ongeveer 100 m. Door het realiseren van deze proefvakken krijgen ze inzicht of het dijkontwerp in de praktijk overeenkomt met de berekeningen.

Ook kunnen ze op basis van de proefvakken beoordelen of er nog verbeteringen en aanpassingen nodig zijn in de wijze waarop de dijkversterking uitgevoerd gaat worden.

Bouwmethode proefvakken

Verschillende keren wordt een laagje zand van ongeveer 50 cm aangebracht, totdat de gewenste hoogte is bereikt. Tussen deze ophoogslagen moet het zand voldoende tijd hebben om te zetten. Ook wanneer alle ophoogslagen zijn afgerond, heeft de dijk rust nodig. Met de proefvakken kan dit proces heel zorgvuldig te gemonitord worden. De werkzaamheden duren ongeveer anderhalf jaar, zodat het werk aan de gehele West- en Zuidkade in 2024 kan starten.

Hinder

Om de veiligheid tijdens de uitvoer te waarborgen wordt het Kruinpad ter hoogte van de locaties van de proefvakken afgesloten. Wandelaars kunnen vanaf de Haven en de Rozewerf doorlopen tot aan de proefvakken, waar een informatievoorziening over de werkzaamheden is te vinden.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.