Rijkswaterstaat pakt hobbels A32 aan en attendeert weggebruikers tussentijds op hobbelig wegdek


Rijkswaterstaat gaat de hobbels in het wegdek op de snelweg A32 in 2019 aanpakken.

Vooruitlopend daarop en gelet op de vele bezoekers van de Culturele Hoofdstad-activiteiten plaatst Rijkswaterstaat op vrijdag 10 augustus 2018 borden langs de A32 in beide richtingen tussen Heerenveen en Wirdum en langs de snelweg A7 bij knooppunt Heerenveen. Met de borden attendeert Rijkswaterstaat weggebruikers op de hobbels in het wegdek.

Hoewel het wegdek veilig is, blijkt uit reacties van met name weggebruikers die niet bekend zijn op de Friese wegen, dat men zich verrast voelt door de beweging van de auto of motor. Rijkswaterstaat houdt het wegdek continu in de gaten en grijpt zo nodig met een spoedmaatregel in mochten de veiligheidsnormen worden overschreden.

Hoogovenslakken in wegdek A32

De hobbels in het wegdek worden veroorzaakt door de hoogovenslakken die bij de aanleg in de jaren 90 zijn gebruikt. Dit materiaal vormt een goede, stevige fundering voor een snelweg. Na jaren blijkt echter dat de hoogovenslakken op een deel van snelweg A32 uitzetten waardoor de onderlaag en het wegdek omhoog worden gedrukt. Daardoor ontstaan de hobbels.

Uitgestelde wegwerkzaamheden A32

Voor het verwijderen van de hobbels is herstel van de fundering van de weg nodig. Deze reconstructiewerkzaamheden zijn zeer ingrijpend, kostbaar en geven veel hinder voor de weggebruikers. Een deel van het herstel van de A32 stond voor 2018 gepland maar is vanwege alle evenementen en de te verwachten drukte op de wegen in het kader van Culturele Hoofdstad naar 2019 verschoven.

Geplande wegwerkzaamheden A32

Voor de A32 tussen in beide richtingen knooppunt Heerenveen en Haskerdijken en in beide richtingen tussen Grou en Wirdum staat groot onderhoud in 2019 gepland. Hierbij worden de tussenlaag en deklaag vervangen. Voor de A32 in beide richtingen tussen Haskerdijken en Grou staat een ingrijpende reconstructie in 2021-2022 in de planning. Hierbij wordt de fundering en de asfaltlaag vervangen. Volgend jaar wordt op het traject Haskerdijken – Grou in beide richtingen een aantal hobbels op de A32 aangepakt om de periode tot de reconstructie in 2021-2022 te overbruggen. Deze werkzaamheden worden in april/mei 2019 uitgevoerd. Rijkswaterstaat is nu bezig met de planning voor de aanpak van de hobbels op de snelweg A7 bij knooppunt Heerenveen.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.