Rijkswaterstaat onderzoekt weggebruik in Zuid-Holland


Rijkswaterstaat voert op dinsdag 7 november 2023 op 5 rijkswegen in Zuid-Holland een onderzoek uit naar weggebruik via kentekenregistratie.

Rijkswaterstaat wil hiermee een beeld krijgen van de herkomst en bestemming van de personenauto’s en het vrachtverkeer op de betreffende rijkswegen.

Wat wordt onderzocht?

Het onderzoek onder het vrachtverkeer moet informatie opleveren over de intensiteit van het goederenvervoer in en buiten de spits en de goederensoorten die over de weg vervoerd worden. Bij het onderzoek onder het personenverkeer wordt bestuurders vooral gevraagd naar hun motieven voor het gebruik van de auto. De resultaten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn voor verkeersmaatregelen op en rond de weg.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Met camera’s worden de kentekens van passerende personenauto’s en vrachtauto’s geregistreerd. De camera’s worden langs de weg en op viaducten geplaatst vanaf vrijdag 3 november. Op dinsdag 7 november vindt kentekenregistratie plaats op de volgende 5 locaties in beide richtingen op de:

N3 tussen Dordrecht en de A16
N11 tussen Leiden en Hazerswoude
N11 tussen Bodegraven Centrum en Bodegraven Zuid
A12 tussen Bleiswijk en Zevenhuizen
A12 tussen Gouda en Reeuwijk

Een deel van de geregistreerde kentekenhouders ontvangt hierna een brief met de vraag om deel te nemen aan een onderzoek van Rijkswaterstaat naar het gebruik van de rijksweg. Zij kunnen inloggen op een site en de enquête digitaal invullen. Deze groep is geselecteerd aan de hand van een steekproef.

Privacybescherming

De kentekenregistratie verloopt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle persoonsgegevens worden eenmalig en alleen voor dit onderzoek gebruikt, vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd. Meer informatie is te vinden op de pagina Verkeersonderzoek.

Verkeersonderzoeken in Zuid-Holland

Het onderzoek naar weggebruik is een van de jaarlijks terugkerende verkeersonderzoeken die Rijkswaterstaat uitvoert op steeds verschillende rijkswegen. Doel hiervan is om een goed beeld te krijgen van het weggebruik en de verkeersstromen.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.