Rijkswaterstaat doet bodemonderzoek Demkabocht


Tussen 28 augustus en 3 september 2023 vindt er in opdracht van Rijkswaterstaat een bodemonderzoek plaats ter hoogte van de Demkabocht aan het Amsterdam-Rijnkanaal.

Medewerkers van Poelsema Veldwerkbureau nemen waterbodem- en grondbodemmonsters af. Het bodemonderzoek is onderdeel van een groter project waarin Rijkswaterstaat de Demkabocht gaat verbreden. De werkzaamheden vinden plaats in en langs het kanaal, in de groenstrook van het terrein.

Het voetpad langs het kanaal, ter hoogte van de onderzoekslocatie, is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk.

Het verbreden van de Demkabocht

In het Amsterdam Rijnkanaal in de gemeente Utrecht ligt de zogenaamde Demkabocht. Dit is een scherpe bocht voor de scheepvaart. Het kanaal wordt in de Demkabocht aan de oostzijde over een lengte van 600 m verbreed om de veiligheid voor de scheepvaart te verbeteren. De verbreding varieert in afmeting van 0 tot maximaal 11 m.

De bodem in de Demkabocht is waarschijnlijk vervuild door vroegere werkzaamheden van staalfabriek Demka. Daarom saneert Rijkswaterstaat de vervuilde bodem op de plek waar ze het kanaal gaat verbreden en waar de nieuwe oever komt. Het bodemonderzoek is onderdeel van de voorbereiding van dit project.

Wat gaan we doen?

Rijkswaterstaat neemt bodemmonsters die later in een laboratorium worden onderzocht. Een gespecialiseerd bedrijf graaft hiervoor een aantal sleuven in de grond. Omdat tijdens het onderzoek de kans bestaat dat de onderzoekers in aanraking komen met asbest of zware metalen dragen zij tijdens de werkzaamheden beschermende kleding.

De onderzoekslocatie is tijdens het onderzoek afgezet en niet toegankelijk voor onbevoegden. Voor omwonenden en voorbijgangers buiten de onderzoekslocatie bestaat geen blootstellingsgevaar. Na de werkzaamheden dichten we de sleuven weer af. Het voetpad langs het kanaal is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.