Renovatie Goereese sluis bijna klaar


Rijkswaterstaat heeft 25 september 2018 de vloeddeuren van het tussenhoofd van de Goereese sluis teruggeplaatst.

Met het inhijsen van deze 2 deuren (57 ton zwaar, 12 m hoog en 9 m breed) is de renovatie van de Goereese sluis bijna gereed. De afgelopen 2 jaar zijn 12 sluisdeuren uit de sluis gehesen, gerenoveerd en teruggeplaatst. Zo kan Rijkswaterstaat blijven garanderen dat de Goereese sluis het zeewater keert en de scheepvaart een veilige doorgang verleent. ‘De renovatie van de puntdeuren van de Goereese sluis is met vakmanschap, veilig en snel uitgevoerd in goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemer’, aldus projectmanager Caroline Schuring-van Woudenberg.

Renovatie Goereese sluis op tijd klaar

‘Gezamenlijk hebben we altijd het projectbelang voorop gesteld’,vertelt opdrachtnemer Evert Grinwis. ‘Als het zo doorgaat, zijn we ruim op tijd klaar. Ik ben blij dat we bijna geen klachten van gebruikers van de sluis hebben ontvangen.’ Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft Rijkswaterstaat zoveel als mogelijk rekening gehouden met de gebruikers van de sluis. Om de hinder voor de visserij te beperken, werden de hijswerkzaamheden alleen op dinsdag, woensdag en donderdag uitgevoerd. Met het oog op de recreatievaart is de sluis niet gestremd geweest in de maanden juli en augustus 2018.

Werkzaamheden cilinders oktober 2018

In oktober 2018 vinden er nog werkzaamheden aan de cilinders plaats. Hierdoor is de sluis nog 2 keer gestremd. Ook de reservedeuren moeten nog gerenoveerd worden. Daar zijn geen stremmingen voor nodig.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.