Regionale samenwerking in de waterketen is zeer succesvol


De regionale samenwerking in de waterketen tussen waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven is zeer succesvol.

Uit een inventarisatie voor de jaarlijkse raportage ‘De Staat van Ons Water’ blijkt dat de voor 2020 beoogde jaarlijkse kostenbesparing van €450 miljoen per jaar nu al ruimschoots wordt behaald.

In 2011 is in het Bestuursakkoord Water afgesproken om door samenwerking in de waterketen in totaal €450 miljoen per jaar minder meer uit te geven. Het gaat om beperking van de stijging van de kosten, het verhogen van de kwaliteit (professionaliteit) en het verminderen van de kwetsbaarheid.

Geen hogere tarieven

Zoals afgesproken stijgen de tarieven voor huishoudens en bedrijven hierbij niet. Zowel de riool- en zuiveringsheffing van de gemeenten en waterschappen als de tarieven van de drinkwaterbedrijven zijn in de periode 2010 tot 2018 onder de prognoses gebleven. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van de succesvolle samenwerking in de gevormde regio’s.

Vermindering kosten

Uit de voortgangsmonitor blijkt dat samenwerking in de waterketen voor gemeenten, drinkwaterbedrijven en waterschappen een bedrag van circa €550 miljoen oplevert ten opzichte vande prognose in 2010. Drinkwaterbedrijven behalen extra kostenbesparingen, in totaal €168 miljoen, ver boven het doel van €70 miljoen. De verwachting is dat de kosten de komende jaren wel zullen stijgen als gevolg van extra investeringen vanwege maatregelen gericht op klimaatadaptatie en milieukwaliteitseisen.

Kwaliteit en kwetsbaarheid

Waterschappen, drinkwaterbedrijven en gemeenten zetten er gezamenlijk de schouders onder om ook de kwaliteit van dienstverlening te vergroten en de personele kwetsbaarheid te verminderen. In de regio worden de banden met regionale opleidingsinstituten aangehaald en worden de vakkennis en vaardigheden versterkt.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.