Reactie Port of Antwerp op beslissing Vlaamse Regering over extra containercapaciteit


Het Havenbedrijf Antwerpen reageert positief op de beslissing van de Vlaamse Regering over het ontwerp voorkeursbesluit met betrekking tot extra containercapaciteit in de Antwerpse haven.

Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen: “ Wij zijn erg tevreden met de beslissing van de Vlaamse Regering over de ontwikkeling van extra containercapaciteit in de Antwerpse haven. Dit ontwerp voorkeursbesluit is een belangrijke volgende stap voor ons. De uitbreiding van de containercapaciteit in de Antwerpse haven is noodzakelijk om een duurzame groei te kunnen blijven realiseren en zo onze internationale leiderspositie en rol als motor voor de Belgische economie te consolideren. Dit blijkt door de groei- en recordcijfers die we de afgelopen jaren neerzetten, en het is wat onze klanten van ons verwachten.”

Annick De Ridder, schepen voor haven: “Deze beslissing is het resultaat van de constructieve samenwerking tussen de betrokken partijen afgelopen jaren. We willen de minister en de projectleider uitdrukkelijk bedanken voor deze noodzakelijke nieuwe stap in het project en alvast een oproep doen aan de volgende Vlaamse regering om de economische urgentie van dit dossier te blijven vooropstellen. Enkel samen kunnen we de vooropgestelde duurzame groei van onze haven realiseren en zo de toekomst van de economische welvaart voor Vlaanderen garanderen.”

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.