Reactie op de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag inzake Milieudefensie vs de Staat


Gisteren deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in de zaak in hoger beroep van Milieudefensie tegen de Staat over luchtkwaliteit.

Milieudefensie spande de zaak aan omdat zij vindt dat heeft de Staat onvoldoende doet om overal aan de normen voor luchtkwaliteit te voldoen.

Reactie staatssecretaris Stientje van Veldhoven:

“Het Hof heeft bevestigd dat we met het aangepaste Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit voldoende doen om op de kortst mogelijke termijn overal in Nederland aan de grenswaarden te voldoen. Daar ben ik blij mee. Schone lucht is voor ons allemaal van levensbelang, daarom ben ik blij met alle aandacht voor dit onderwerp.

Ook deze rechtszaak draagt daaraan bij. Wat mij betreft is deze uitspraak een extra stimulans om een ambitieus luchtkwaliteitsbeleid te blijven voeren. Zo werken we momenteel hard aan het Schone Lucht Akkoord. Daarbij gaat het om een permanente verbetering van de luchtkwaliteit ter vermindering van de gezondheidsrisico’s door luchtverontreiniging: lagere concentraties stikstofdioxide en fijnstof verminderen de volksgezondheidsrisico’s.

Hiermee werkt het kabinet – conform het advies van de Gezondheidsraad – toe naar de advieswaarden van de WHO. Ons streven is om onze inzet voor het Schone Lucht Akkoord voor de zomer bekend te maken.“

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.