Reactie minister-president Rutte na afloop Vlaams-Nederlandse regeringstop


Gisteren vond in Middelburg overleg plaats tussen afvaardigingen van de Nederlandse en Vlaamse regeringen.

Op de ontmoeting is gesproken over het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Lees hieronder de reactie van minister-president na afloop.

“In Middelburg vond vandaag de 4e Vlaams-Nederlandse Top plaats. Nederland en Vlaanderen zijn belangrijke partners en goede vrienden en we delen veel belangen. Naast het gesprek tussen de Vlaamse premier GeertBourgeois.vl en mijzelf was er vanavond daarom ook overleg tussen meerdere Nederlandse en Vlaamse bewindslieden over een scala aan onderwerpen, variërend van infrastructuur tot onderwijs en van scheepvaart tot wetenschap. Van Nederlandse zijde waren hierbij de ministers Van Nieuwenhuizen en Van Engelshoven aanwezig evenals de staatssecretarissen Van Veldhoven, Knops en Keijzer.

De uitdagingen waar zowel Nederland als Vlaanderen mee te maken hebben, stoppen niet bij de grens. Zo vormen Nederland en Vlaanderen samen één delta van de Rijn, Maas en Schelde, met havens die als de toegangspoort tot het Europese achterland dienst doen. Maar ook op het vlak van energietransitie, gezondheid, zorg en onderwijs kennen we gemeenschappelijke uitdagingen. En het gemeenschappelijk belang geldt ook voor de gevolgen van de Brexit. Ook daar ging het over en het is goed om te constateren dat we op dit vlak eveneens op een lijn zitten.

Het is mooi te zien dat onze samenwerking leidt tot heel concrete resultaten. Een voorbeeld hiervan is de fusie tussen de havenbesturen van Gent en Zeeland Seaports die tijdens de vorige Vlaams-Nederlandse top werd aangekondigd. En deze fusie geeft vervolgens weer een impuls aan kringloopprojecten tussen bedrijven in de Kanaalzone Gent-Terneuzen. Uiteraard is klimaat ook een onderwerp van gesprek geweest. Nederland en Vlaanderen zetten gezamenlijk in op meer duurzaam transport naar het Europese achterland. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van de vele vlakken waarop Nederland en Vlaanderen de samenwerking willen versterken.

Vandaag hebben we de Nederlands-Vlaamse samenwerking nadrukkelijk onder de aandacht gebracht, maar de kracht daarvan is dat die elke dag plaatsvindt, op allerlei niveaus. Geert Bourgeois en ik blijven daar, samen met onze regeringen, met volle overtuiging aan bijdragen.”

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.