Reactie gassector op doorrekening PBL Concept Klimaatakkoord


Reactie KVGN op PBL doorrekeningen: ‘Energietransitie is een werkwoord’

Gisteren hebben PBL en CPB hun analyses van het ontwerp Klimaatakkoord gepresenteerd. Uit de analyse van PBL blijkt dat de reductie-opgave van 48,7 Mton voor 2030 weliswaar binnen de bandbreedte valt, maar waarschijnlijk niet wordt gehaald. Er is dus werk aan de winkel.

KVGN, de belangenvereniging van de gassector, zet zich samen met andere partijen in voor het realiseren van de reductie-opgave. Die inzet bestaat uit het, in samenwerking met anderen, verwezenlijken van concrete projecten die bijdragen aan de verduurzaming van het energieverbruik en het verlagen van de CO2-uitstoot.

Gezamenlijke inzet van gassector

KVGN streeft naar een integraal duurzaam energiesysteem waarbij systeemintegratie centraal staat en waarin naast groene stroom ook alternatieven zoals waterstof, groen gas, aardwarmte en CCS een rol spelen. Om tijdig zowel de doelstellingen voor 2030 als die voor 2050 te halen zijn gasvormige oplossingen en aardwarmte net zo belangrijk als groene stroom.

KVGN heeft een visie ontwikkeld, die is uitgewerkt aan de hand van vijf thema’s uit het ontwerp klimaatakkoord: groen gas, aardwarmte, waterstof, CCS en systeemintegratie. De kern daarvan is dat we vooral moeten kijken naar het energiesysteem als geheel. Alleen zo kan steeds, ook op onderdelen, de beste oplossing worden gekozen. Aangezien er niet één oplossing is die in elke situatie goed past, moeten alle alternatieven goed worden afgewogen om in onze totale energiebehoefte te kunnen voorzien, zowel vanuit het oogpunt van tijdigheid als betaalbaarheid.

Meer dan elektriciteit

Hoewel verduurzaming van onze elektriciteitsvoorziening een absolute voorwaarde is, zullen we daarnaast nog veel meer moeten doen. Verduurzaming van andere energiedragers is minstens zo belangrijk. Voor groen gas, waterstof, aardwarmte en CCS moet daarom beleidsmatig, planmatig en financieel voldoende ruimte worden gecreëerd om een markt en de bijbehorende infrastructuur uit te bouwen en te ontwikkelen. Door slimme integratie van de verschillende duurzame energiedragers in bestaande en nieuwe infrastructuur komen betaalbare oplossingen dichterbij.

Naar de volgende fase

De Nederlandse gassector denkt niet alleen mee over de volgende stappen die in deze energietransitie gezet moeten worden, maar werkt concreet samen met andere partijen verder aan de volgende fase. De conclusies van PBL maken nogmaals duidelijk dat de ‘energietransitie’ een werkwoord is.

Dit artikel heeft 1 reactie.
Deel ook je ervaringen en laat een reactie achter.

  1. Helemaal mee eens. We moeten kijken naar hete energiesysteem als geheel. Integrale benadering! Is b.v. het gasloos maken van woningen met een huishoudelijk gasverbruik wel verstandig als je kijkt naar de gevolgen voor de electriciteitsvoorziening? Dit doet een groot beroep op de electricitietsproductie in de winterpiek, én op de capaciteit van het electriciteitsnet.
    Bovendien is het gasloos maken in deze (huishouidelijke) sector van de gebouwde omgeving heel erg kostbaar per vermeden eenheid CO2..
    Voor de gebouwde omgeving moet je focussen op de grote gasverbruikers ( kantoren, ziekenhuizen e.d.)