Project Afsluitdijk: samenwerken aan innovatie en duurzaamheid


Voor de versterking van de iconische Afsluitdijk heeft Rijkswaterstaat de markt veel vrijheid gegeven.

Het resultaat: innovatieve oplossingen op het gebied van duurzaamheid en waterveiligheid. Al bijna 90 jaar beschermt de Afsluitdijk Nederland tegen overstromingen. Het is een van de belangrijkste waterwerken in ons land, ontworpen door de legendarische Cornelis Lely. Om te zorgen dat deze indrukwekkende waterkering zijn functie goed kan blijven uitvoeren, versterken we de Afsluitdijk.

Potentiële partners prikkelen project Afsluitdijk

Voor het Afsluitdijkproject werkt Rijkswaterstaat met een DBFM-contract: Design, Build, Finance and Maintain. De opdrachtnemer is dus verantwoordelijk voor het hele traject: van ontwerp tot en met onderhoud. Dat onderhoud betreft in dit geval 25 jaar. De Kievit: ‘Zo prikkelen we potentiële partners om in het ontwerp al rekening te houden met voordeel bij het onderhoud.’ Rijkswaterstaat combineerde dat met een selectie bij de aanbesteding op economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) met de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV).

Prijs, kwaliteit én onderhoud

Carlos Mollet, projectdirecteur van Levvel, het consortium dat de opdracht voor de versterking van de Afsluitdijk heeft gewonnen, vertelt dat hij hier zeer over te spreken is. ‘Je moet het maar durven: alleen functioneel specificeren met randvoorwaarden zonder verdere uitwerking. Feit dat de markt hierdoor heel veel ruimte gekregen. Door te kijken naar prijs, kwaliteit én onderhoud – en daarmee beschikbaarheid van de assets – komt er ruimte om te investeren in kwaliteit op andere aspecten: niet alleen technisch, maar ook op het gebied van duurzaamheid en het beperken van hinder.’

Spuien en pompen project Afsluitdijk

De combinatie van de lengte van het contract en de ruimte daarbinnen zorgde voor veel innovatie op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. De Kievit: ‘Alle partijen hadden een goede aanbieding, maar de oplossing van Levvel levert extra voordeel op door een combinatie van spuien en pompen.’ Mollet vervolgt: ‘Om voldoende water te kunnen afvoeren, is pompen noodzakelijk. Wij hebben geprobeerd dit zo veel mogelijk te beperken. Daarom bouwen we naast de twee gemalen bij de dijkhoofden ook acht nieuwe spuikokers op de tusseneilanden. De bouwkosten van gemalen en spuien zijn hoger dan bij een oplossing met alleen gemalen. Maar door heel weinig te pompen, is er ook veel minder onderhoud nodig en is het energieverbruik veel lager.’

Slimme bescherming onderste deel van Afsluitdijk

Innovatie komt daarnaast duidelijk terug bij de betonblokken die Levvel gebruikt voor de beschermende bekleding van het onderste deel van de dijk. De Kievit: ‘Deze blokken scoren heel goed op duurzaamheid en veiligheid, omdat ze lichter zijn en makkelijker te plaatsen. In Harlingen wordt een volledig geautomatiseerde fabriek gebouwd die 24 uur per dag blokken produceert. Dat is heel efficiënt.’Mollet vertelt dat elk blok een chip krijgt met gedetailleerde gegevens over de productie, zoals de productiedatum, de gebruikte grondstoffen en mogelijk het weer op die dag. ‘Als er dan later iets mis is, kun je eenvoudig nagaan waar dit aan ligt en welke blokken nog meer getroffen kunnen zijn.’

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.