Producentenvertrouwen neemt toe


Het producentenvertrouwen industrie steeg in november 2018. Het vertrouwen ging van 5,9 in oktober naar 7,2 in november, maakt het CBS bekend.

Producenten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden gereed product.

Het vertrouwen ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,9). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Positiever over verwachte bedrijvigheid

Producenten in de industrie waren in november positiever over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Het oordeel over de orderportefeuille en de voorraden gereed product verbeterde ook.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

In alle bedrijfstakken met uitzondering van de voedings- en genotmiddelenindustrie waren de ondernemers positiever dan voorgaande maand. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in november voor de negende maand op rij het meest optimistisch.

Productie industrie bijna 3 procent hoger in september

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 2,9 procent hoger dan in september 2017. De stijging is iets kleiner dan in augustus. Al drie jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de metaalindustrie groeide in september 2018 het sterkst.

Duitse ondernemers opnieuw minder positief

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriƫle producenten (Ifo-index) daalde in november. De producenten zijn door de toenemende internationale onzekerheid een stuk minder optimistisch over zowel de huidige economische situatie als de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in september nauwelijks hoger dan een jaar eerder.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.