Producentenvertrouwen nauwelijks veranderd


Het producentenvertrouwen industrie is in maart 2019 nauwelijks veranderd ten opzichte van een maand eerder.

Het vertrouwen ging van 6,3 in februari naar 6,1 in maart 2019, maakt het CBS bekend. De ondernemers waren minder positief over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden, maar optimistischer over de orderpositie.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 1,0. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Minder positief over bedrijvigheid en voorraden

Producenten in de industrie waren in maart minder positief over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden gereed product. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde daarentegen.

Alle drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Tot slot is het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten textiel-, kleding- en lederindustrie meest positief

De producenten in de textiel-, kleding- en lederindustrie waren in maart het meest optimistisch. Het vertrouwen van ondernemers in de transportmiddelenindustrie zakte naar het laagste niveau sinds medio 2013.

Productie industrie nagenoeg gelijk aan een jaar eerder

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 0,1 procent hoger dan in januari 2018. In december kromp de gemiddelde dagproductie nog.

Vertrouwen Duitse ondernemers daalt verder

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriƫle producenten (Ifo-index) daalde tot het laagste niveau sinds maart 2016. De producenten zijn negatiever over de verwachte bedrijvigheid en minder positief over de huidige situatie. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in januari met bijna 4 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.