Producentenvertrouwen nagenoeg onveranderd


Het producentenvertrouwen industrie veranderde in september 2018 nauwelijks.

Het vertrouwen ging van 5,9 in augustus naar 5,7 in september, maakt het CBS bekend. Producenten waren wel minder positief over de verwachte bedrijvigheid. De trend is sinds het begin van dit jaar dalend, maar het vertrouwen ligt nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,8). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Minder positief over verwachte bedrijvigheid

Producenten in de industrie waren in september minder positief over de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Over de voorraden gereed product oordeelden ze echter iets positiever. Het oordeel van de producenten over de orderportefeuille bleef nagenoeg gelijk.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

Al bijna twee jaar zijn in alle deelbranches de ondernemers positief. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in september voor de zevende maand op rij het meest optimistisch. Het optimisme onder ondernemers in deze bedrijfstak was wel minder groot dan in augustus.

Productie industrie 2 procent hoger in juli

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 2 procent hoger dan in juli 2017. De stijging is kleiner dan in juni. Al bijna drie jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide in juli 2018 het sterkst.

Duitse ondernemers minder positief

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriƫle producenten (Ifo-index) daalde in september. De indicator ligt echter ruim boven het langjarig gemiddelde. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in juli bijna 1 procent hoger dan een jaar eerder.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.