Producentenvertrouwen daalt opnieuw


Producenten in de industrie waren in augustus 2018 voor de derde maand op rij minder positief dan een maand eerder.

Het vertrouwen ging van 6,3 in juli naar 5,9 in augustus, maakt het CBS bekend. Producenten waren vooral minder positief over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid.

Het vertrouwen ligt in augustus nog wel ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,8). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Minder positief over orderportefeuille en verwachte bedrijvigheid

Producenten in de industrie waren in augustus iets minder positief over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid dan een maand eerder. Hun oordeel over de voorraden gereed product was echter iets positiever.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Verder heeft het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producenten hout- en bouwmaterialenindustrie meest positief

Al meer dan een jaar zijn in alle deelbranches de ondernemers positief. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in augustus voor de zesde maand op rij het meest optimistisch. Het optimisme onder ondernemers in deze bedrijfstak was wel minder groot dan in juli.

Productie industrie ruim 3 procent hoger in juni

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 3,4 procent hoger dan in juni 2017. De stijging is wat groter dan in mei (3,2 procent). Al bijna drie jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de elektrische-apparatenindustrie groeide in juni 2018 het sterkst.

Duitse ondernemers positiever

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse producenten (Ifo-index) steeg in augustus voor het eerst in zeven maanden. De indicator ligt ruim boven het langjarig gemiddelde. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in juni ruim 3 procent hoger dan een jaar eerder.

Bron: CBS

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.