Principeakkoord vakbonden en PostNL


De Bond van Post Personeel en de andere cao partijen CNV Publieke Diensten en VHP2 zijn na moeizame onderhandelingen tot een principeakkoord gekomen voor een nieuwe cao met PostNL.

De vakbonden hebben met PostNL een onderhandelingsresultaat bereikt dat zij positief aan hun leden zullen voorleggen.

De nieuwe cao zal een looptijd hebben van 15 maanden, te beginnen van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020. Gedurende deze periode zal het loon structureel met 3% verhoogd worden en wordt er een eenmalige uitkering van netto € 100,- bij een voltijd dienstverband uitgekeerd.

Joost Bol, bestuurder Bond van Post Personeel “Gelet op de (financiële) situatie van het bedrijf op dit moment is dit volgens ons het maximale wat we uit deze onderhandelingen kunnen halen”

Naast het loon zijn er positieve resultaten behaald op het generatiepact, pensioenopbouw, de tegemoetkoming woon-werk en werkdruk. PostNL zal circa 500 extra medewerkers in loondienst aannemen bij PostNL Pakketten Benelux BV, een vast contract aan 200 pakketbezorgers met een tijdelijk contract bieden na uiterlijk één jaar. De pensioenopbouw zal worden verhoogd en het generatiepact wordt verbeterd en er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.