Presentatie rapport over de impact van Chinese investeringen in Europa


Sinds 1999, het begin van de ‘Go Out Policy’, is de snelle opkomst van China op het wereldtoneel een bron van speculaties, maar in toenemende mate ook van zorg.

De ambities van China, gekoppeld aan de schaal waarop het land opereert, de omvang van de bevolking, het beschikbare kapitaal, m.n. de reserves van de overheid, alsmede de blijvend dominante rol van de Chinese Communistische Partij geven hier volgens velen aanleiding toe. De conclusie dat dit uiteindelijk zal leiden tot een voor andere landen bedreigende situatie sluit aan bij oude angstreflexen die buiten China onverminderd voortbestaan. Mede hierdoor stuit de ‘win-win’ retoriek waarmee b.v. het Belt Road Initiatief (BRI) door Chinese autoriteiten wordt gepropageerd op steeds meer wantrouwen.

Vrees voor economische dominantie en het gebrek aan ‘level playing field’ aan Chinese zijde leidt soms al snel tot radicaal andere inschattingen van de Chinese intenties. De dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is hier een voorbeeld van. Vier cases zijn door het Leidenasiacentre onderzocht: 1.Overname van de Griekse haven Piraeus door COSCO;2. de met Chinese leningen te bouwen spoorweg die Piraeus zou moeten verbinden met Servië en Hongarije en de overnames door Chinese bedrijven van oud-Philips dochter NXP (3) en het Nederlandse agrofood bedrijf Nidera (4).

Hierbij kijken ze welke strategische agenda China hanteert, welke overwegingen tot de vier bovengenoemde investeringen hebben geleid; hoe dat zowel commercieel uitpakt en welke invloed China hiermee politiek of anderszins verwerft.

De presentatie van dit onderzoek vindt plaats op woensdag12 december, tijdens een bijeenkomst die ze organiseren in samenwerking met VNO-MKB. (VNO, Malitoren, Den Haag 14-17 uur).

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.