Presentatie nautische jaarcijfers 2022 Rotterdam


Havenbedrijf Rotterdam signaleerde in 2022 een lichte afname van het aantal ongevallen; 137 ongevallen tegen 141 in 2021.

Er arriveerden iets meer zeeschepen in 2021 – 29.029 tegen 28.876 – en minder binnenvaartschepen (97.459 tegen 98.469 in 2021).

Twee ongelukken in de Rotterdamse haven – een met de watertaxi en een dodelijk ongeval door het kapseizen van een binnenvaartschip – drukten hun stempel op de nautische resultaten van het afgelopen jaar. Dit zijn de voornaamste resultaten van de nautische jaarcijfers van 2022 die (rijks)havenmeester René de Vries op 26 januari presenteerde.

‘Door een dodelijk ongeval in de haven mogen we natuurlijk niet tevreden zijn met de resultaten van het afgelopen jaar’, aldus (rijks)havenmeester René de Vries, die zichzelf dit jaar waardeerde met een 6,39 (nautische safety index). ‘We streven altijd naar een zeven. Het aantal van 137 ongevallen lijkt veel, maar het gaat daarbij voornamelijk om de zogenoemde ‘parkeerschades’. Het ongeval met de watertaxi baart ons zorgen. We wachten de resultaten en aanbevelingen af van het onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Maar we zien het gebruik van het vaarwater in de stadsregio drukker en drukker worden. We doen ons best om het vaargedrag in de recreatie- en passagiersvaart te beïnvloeden.’

Uitbreiding cameranetwerk

Om dit te realiseren is het toezicht op het vaargedrag van recreatie- en passagiersvaart geïntensiveerd. Er vindt regelmatig afstemming plaats over gesignaleerde gevaarlijke situaties. De Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf heeft de verkeersbegeleiding nu bij wijze van proef uitgebreid met cameratoezichthouders. De komende periode wordt het cameranetwerk in het haven- en industriegebied dat ten dienste staat van Zeehavenpolitie, Douane en Havenbedrijf uitgebreid van 220 naar 280 camera’s.

Recreatievaart

De havenmeester toonde zich tevreden over de geleidelijke afname van het aantal ongevallen in de recreatievaart. Van 14 in 2018 naar 6 in 2022. ‘Maar het gaat hier om een uiterst kwetsbare groep vaarweggebruikers. Het risico dat het fout gaat, blijft groot. Dus inspecteren we meer, delen meer processen verbaal uit en we doen veel aan voorlichting: We gaan door met de waterstewards, die voorlichting geven aan passerende recreatievaart. We houden themaweken. We organiseren webinars, nemen actief deel aan ‘Varen doe je samen’.’ Dit is een samenwerkingsverband tussen onder andere havenbedrijven, politie, binnenvaart, ANWB en vertegenwoordigers van de recreatievaart om vaarweggebruikers te stimuleren toch vooral de vaarwegen en wateren veilig met elkaar te delen. Het afgelopen jaar constateerde de havenmeester 36 pleziervaartuigen waarbij de motor was uitgevallen. ‘Dat is veel te veel. Mensen moeten zich goed voorbereiden als ze het aandurven om in de drukste en grootste haven van Europa te gaan varen. Daar hoort ook motoronderhoud bij.’

2023

De havenmeester ging ook nog in op belangrijke ontwikkelingen in het komende jaar:

Vanaf juli zal er geregeld methanol gebunkerd worden. In aanloop daarop zijn de randvoorwaarden om de bunkering veilig te laten verlopen inmiddels met de betrokken partijen afgestemd.

Er komt een onderzoek naar het uitbreiden van het generatorverbod voor stilliggende binnenvaart. Op dit moment geldt er al een generatorverbod in de stad en de wens is om het generatorverbod ook elders in de haven verplicht te stellen. De 32 walstroomkasten met 116 aansluitingen die nu beschikbaar zijn in de gebieden waar geen generatorverbod geldt, worden namelijk nagenoeg niet gebruikt.

Eind 2022 maakte het Havenbedrijf bekend dat het gebruik van een bunkermeetsysteem aan boord van een bunkerschip verplicht wordt om de exacte hoeveelheid brandstof te meten die geleverd wordt aan zeeschepen. De havenmeester zal in 2023 een besluit nemen welke bunkermeetsystemen geschikt zijn in de Rotterdamse haven en wanneer ze verplicht worden gesteld.

Deze maand heeft het Havenbedrijf in het World Port Center een Airspace Centre ingericht om kennis op te doen over wat nodig is om het drones-luchtruim veilig te houden; om te bepalen wat de impact van drones-luchtverkeersleiding is op de eigen organisatie en een beeld te krijgen van de toekomstige rol van het Havenbedrijf in dit verband.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.