Port of Antwerp zet mobiliteitsalternatieven in de kijker


Gisteren organiseerde Port of Antwerp haar jaarlijks netwerkevent over havenmobiliteit.

Voor het zevende jaar op rij ontdekken partners van terminals, treinoperatoren, producenten en ontvangers van goederen een reeks duurzame en filevrij vervoeralternatieven van en naar de Antwerpse haven. Een waaier aan wegalternatieven onderstreepte daarbij de oproep voor een ‘mental shift’ aan de vooravond van de Oosterweelwerken. Vervoer volle bak via binnenvaart of het spoor. Kies pas voor wegvervoer als laatste redmiddel, en doe dat dan ’s nachts – luidt de oproep bij Port of Antwerp.

“Het is duidelijk dat infrastructurele aanpassingen alleen niet voldoende zijn. We hebben een mental shift nodig om zowel het goederen- als personenvervoer in en rond Antwerpen bij te schaven.” aldus Jacques Vandermeiren – CEO Port of Antwerp.

Over water

Tegen 2030 wil de haven van Antwerpen het aandeel van de binnenvaart van 38% naar 42% brengen. Dat betekent 4% van de weg halen en op het water zetten. Het actieplan containerbinnenvaart, een logistiek initiatief gedragen door de havengemeenschap, moet daarom de samenwerking tussen alle partijen van de logistieke keten verder optimaliseren. Het plan bestaat uit een samenspel van planning, bundeling en digitalisering. Bundeling betekent zo veel als het aantal containers per binnenschip maximaliseren. Met een minimum van 30 containers per binnenschip betekent dit initiatief al gauw een stuk minder vrachtwagens op de ring rond Antwerpen.

De haven van Antwerpen promoot ook sterk de waarde van short sea shipping voor goederen die, zeg maar, vanuit België naar Spanje of Turkije moeten. Ook voor de nakende Brexit is short sea transport een veelbelovend vervoersalternatief voor vrachtwagens. Zo één schip ontlast niet alleen de weg, maar betekent ook minder douaneformaliteiten aan de grenzen.

Over sporen

Ook op het spoor is Port of Antwerp ambitieus: het aandeel per trein getransporteerde goederen moet tegen 2030 verdubbelen van 7% naar 15%. Samen met Railport en Infrabel zet het Havenbedrijf in op een efficiënter en flexibeler gebruik van de bestaande spoorcapaciteit in de haven. Bijvoorbeeld door vereenvoudigde regelgeving, bundelen van volumes in de haven en de realisatie van het digitaal proefproject ‘Rail Traffic System’ dat informatie uitwisselt tussen spoorwegactoren en terminals. Deze initiatieven moeten het aandeel van wegvervoer, dat momenteel de kroon spant met 55%, fors temperen. Zo stelt Steve Declercq – Commercieel Directeur bij DP World “Door betere samenwerking tussen maritieme terminals en de consolidatie van zowel maritieme als continentale stromen via de spoorhub van de AG terminal kunnen we op de linkeroever meer goederen op het spoor zetten.”

Over nachtelijk vrachtvervoer

Naar analogie met de binnenvaart organiseerde de havengemeenschap ook een tiental workshops over nachtelijke opening van containerterminals. Alle betrokken partijen waaronder terminals, rederijen en andere logistieke bedrijven werkten daarbij samen aan de lancering van een nieuw proefproject. Gevolg: weldra zullen ook de containerterminals op rechteroever, gedurende drie maanden ’s nachts geopend zijn. Voor de terminals en depots op de linkeroever was dit al het geval. Die nachtopening vervult de eerste en voornaamste voorwaarde voor een efficiënter weggebruik. De exacte startdatum van het proefproject wordt nog gecommuniceerd.

Als alles loopt zoals gepland, volgt na de testfase een omzettingsperiode van twee jaar, die de hele markt moet betrekken bij dit logistieke project. “Als community builder werken we samen met de havengemeenschap aan een bereikbare haven. Voor zowel het verkeer van mensen als goederen zetten we in op tal van interessante vervoersalternatieven om de bereikbaarheid van onze haven ook tijdens de werken te garanderen”, aldus havenschepen Annick De Ridder.

Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.