Port of Antwerp start het jaar met nieuw logo


Een nieuw jaar, een nieuwe missie en visie voor een haven met grote ambities vragen om een krachtig merk met een dynamische uitstraling.

Gisteren onthulde het Havenbedrijf Antwerpen de nieuwe Port of Antwerp branding. De nieuwe branding, die verder bouwt op de vorige, krijgt een actuelere look met nadruk op verbinding, toegankelijkheid en meer aandacht voor het menselijke karakter van een haven.

Nieuwe baseline: ‘één met de wereld’

Een thuishaven als hefboom naar een duurzame toekomst, zo wil de haven van Antwerpen zich positioneren in de wereld. Daarbij ligt de nadruk op het verbinden van klanten, collega’s, stakeholders en omgeving. Die belofte krijgt nu ook gestalte in een nieuw logo en een nieuwe baseline: ‘één met de wereld’.

Jacques Vandermeiren, “één met de wereld. In deze snel evoluerende en onvoorspelbare wereld is het meer dan ooit belangrijk om de krachten te bundelen en samen te werken. Het is onze missie als Port of Antwerp om mensen en gemeenschappen samen te brengen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Het is alleen zo dat we succesvol zullen kunnen zijn om bijvoorbeeld mobiliteitsoplossingen te realiseren, of innovatieve projecten met betrekking tot energietransitie en digitalisering op te zetten. De nieuwe branding belichaamt deze nieuwe richting en staat symbool voor de haven van de toekomst.”

De haven van Antwerpen wil in de snel veranderende wereld een veilige en duurzame thuishaven zijn die samen met zijn partners waardevolle synergiën opzet. Port of Antwerp wil daarbij een voortrekkersrol spelen met een focus op innovatie en digitalisering. Het nieuwe ondernemingsplan 2018-2020 is hierbij het kompas, met vijf zeer concrete strategische prioriteiten: duurzame groei, mobiliteit, transitie, safety & security en operational excellence.

Dynamisch en toegankelijk logo

“De tijd was rijp om de oude branding in een nieuw jasje te steken. Internationaal zijn het logo en het merk een vaste waarde, een kwaliteitsmerk. Ook lokaal is het een bekend en vertrouwd merk. Daarom hebben we gekozen voor evolutie, eerder dan voor een radicale stijlbreuk en bouwen zo verder op onze rijke traditie. De ronde vormen van het logo symboliseren dan weer de samenwerking, de toegankelijkheid en de dynamiek van de haven. Daarnaast straalt het heldere rood meer kracht en vitaliteit uit. De haven is een baken van vertrouwen in een zee vol veranderingen. Met een vernieuwde, krachtige positionering en uitstraling zetten we de haven van Antwerpen op de wereldkaart” aldus Nathalie Van Impe – Chief Communication & Marketing Officer.

Alle communicatiekanalen -en dragers zowel online als op sleepboten en vlaggen worden eveneens opgefrist.

Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.