Port of Antwerp brengt verschillende spelers samen voor productie duurzame methanol


Port of Antwerp pakt dit jaar uit met een ambitieus nieuw project.

Door verschillende spelers uit het havengebied samen te brengen voor de duurzame productie van methanol, een belangrijke grondstof in de haven, zet het een volgende stap in de transitie naar alternatieve energiebronnen en een CO2-neutrale haven.

De sleutel tot succes en de economische haalbaarheid van dit project zit in het innoveren en verbinden van verschillende activiteiten binnen het havenplatform, zoals de elektriciteits-, en brandstoffenindustrie en chemie. Een complex project, maar een primeur voor ons land.

Onontbeerlijk voor de haven

Methanol is een belangrijke multi-inzetbare grondstof voor de chemie en kent ook daarbuiten vele toepassingen. Door de aanwezigheid van een omvangrijke chemische bedrijvigheid in het havengebied, is deze molecule onontbeerlijk voor haar dagelijkse werking. Methanol is namelijk een goede basis voor allerlei chemische processen die door de industriële spelers in het havengebied op dagdagelijkse basis aangewend worden. Van isolatieplaten tot additieven voor brandstoffen: op jaarbasis verbruikt de haven van Antwerpen zo’n 300.000 ton methanol voor chemische processen en brandstofproductie.

Van een fossiele naar een duurzaam geproduceerde grondstof

Momenteel wordt die methanol echter geproduceerd op basis van fossiele (en dus uitputbare) grondstoffen. Door het helpen invoeren van een nieuw productieproces zet Port of Antwerp nu concreet stappen om de haven zo een stuk duurzamer te maken.

“Concreet zullen we methanol gaan produceren uit opgevangen CO2 en duurzaam opgewekte waterstof”, licht Didier Van Osselaer, de verantwoordelijke projectmanager bij Port of Antwerp, toe. “Het opvangen van deze koolstofdioxide gebeurt via een nieuw proces, genaamd Carbon Capture and Utilisation (CCU), waarbij CO2-uitstoot deels wordt gerecupereerd. Deze CO2 wordt gecombineerd met waterstof die op basis van groene energie wordt opgewekt met behulp van een nieuwe elektrolyse-installatie. Beide elementen vormen samen een perfecte basis voor het produceren van duurzame methanol.”

Kleinere voetafdruk, minder uitstoot

Per ton geproduceerde methanol, vermijdt Port of Antwerp op die manier evenveel ton CO2 in de lucht en mogelijks zelfs het dubbele. Methanol kan overigens in de toekomst ook als vorm van duurzame brandstof met minimale uitstoot van schadelijke stoffen gebruikt worden, zowel voor bijvoorbeeld sleepboten als voor het gewone wegverkeer. Port of Antwerp heeft overigens de ambitie om binnenkort een eerste sleepboot op methanol te laten varen.

Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.