Port Cyber Resilience Officer René de Vries tevreden over CyberNautics2018


Oefening baart kunst.

“We hebben dit jaar wederom met een grote groep organisaties die betrokken zijn bij de afwikkeling van het scheepvaartverkeer geoefend. De oefening toont aan dat we ook op het gebied van cyber veiligheid steeds beter zijn voorbereid op incidenten in de Rotterdamse Haven”, concludeert een tevreden René de Vries – (Rijks)havenmeester èn Port Cyber Resilience Officer na een dag lange oefenen in het kader van cyber veiligheid.

Onder de naam CyberNautics2018 organiseerde FERM – een platform om bewustwording te creëren over cyber veiligheid – net als vorig jaar een oefening in de haven van Rotterdam. Dat gebeurde in het World Port Center. Daarbij waren onder andere Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Roeiers, Douane, Portbase, Loodswezen Rotterdam Rijnmond, het Nationaal Cyber Security Centrum, Secure Logistics, Kotug Smit en Vopak betrokken.

De oefening was bedoeld om organisaties betrokken bij de afwikkeling van het scheepvaartverkeer in de haven, hun klanten en andere gebruikers van de haven weerbaarder te maken voor digitale dreigingen en de onderlinge samenwerking te versterken. Hiervoor is een scenario ontwikkeld waarbij een fysiek incident, namelijk een olielekkage, zich voordoet als gevolg van een cyber incident in generieke havensystemen.

In deze oefening werd dan ook de cyber crisis aanpak verder geoefend door het Haven Crisis team dat beslissingen neemt op strategisch niveau onder voorzitterschap van de (rijks)havenmeester. Maar ook de tactisch/operationele actiecentra die hier organisatorisch onder vallen, werden geoefend in rollen en taken. De oefening is in nauwe samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum opgezet onder begeleiding van Berenschot en Fox-IT.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.