Politie bestelt zes Damen-patrouilleschepen


De Politie heeft bij Damen Shipyards zes patrouilleschepen besteld, drie voor de Zeehavenpolitie en drie voor de Landelijke Eenheid.

Drie van de nieuwe schepen zijn zeegaand (de Stan Patrol 2506), terwijl de overige drie (Stan Patrol 2005) op de binnenwateren worden ingezet. Alle zes zullen worden gebouwd op de hoofdvestiging van Damen in Gorinchem. Ze worden tussen 2019 en 2021 opgeleverd.

“We zijn bijzonder verheugd dat we deze Europese tender voor de zes patrouilleschepen hebben gewonnen”, vertelt Jeroen van Woerkum, Damen Shipyards Sales Manager Benelux. “We hebben de expertise en kennis die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, geoptimaliseerd met de laatste technologieën voor brandstofbesparing en milieubescherming.”

Lager brandstofverbruik

“Deze patrouilleschepen worden gebouwd van aluminium met een composiet opbouw, zijn lichter, ondervinden minder weerstand en hebben hogere prestaties bij een lager brandstofverbruik”, vervolgt Van Woerkum. “Damen was niet alleen in staat om aan de zeer strenge eisen voor geluidsreductie en milieueffecten te voldoen, maar heeft ze zelfs overtroffen. Onze uitgebreide R&D inspanningen hebben geleid tot een grote reductie van geluid en trillingen en een hoger bemanningscomfort.”

Uitlaatgassenbehandeling

De patrouilleschepen zullen voldoen aan de nieuwe Europese milieuvoorschriften voor uitlaatgassen (Euro V voor binnenvaartschepen) die vanaf 2020 van kracht worden. “Vanaf 2020 moeten schepen een nabehandelingsinstallatie voor uitlaatgassen hebben. Omdat de nieuwe patrouilleschepen deze apparatuur al hebben, lopen ze op de regelgeving vooruit.”

Slipway voor RIB

Een andere belangrijke aanvulling betreft de slipway op het achterschip van de zeegaande Damen Stan Patrol 2506 waarmee een RIB (Rigid Inflatable Boat) te water kan worden gelaten. Voorheen moesten patrouilleschepen van dit formaat hiervoor een kraan en een davit gebruiken. Van Woerkum: “Een slipway is operationeel veiliger, betrouwbaarder en maakt het mogelijk om een RIB veel sneller te water te laten. RIBs kunnen nu bijvoorbeeld bij hogere windsnelheden nog te water gelaten worden. Via een slipway kunnen ze ook veel eenvoudiger weer aan boord worden teuggenomen.”

Hoewel er geen details kunnen worden verstrekt, kan wel worden vermeld dat de layout van de stuurhut geheel klantspecifiek is uitgevoerd en dat de schepen nachtzichtapparatuur krijgen. De zes nieuwe vaartuigen gaan schepen vervangen die momenteel worden ingezet op de Noordzee, op de Nederlandse waterwegen en in de havens van Vlissingen, IJmuiden en Rotterdam.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.