PMT: verlagen druist in tegen rechtvaardigheidsgevoel


Met een beleidsdekkingsgraad van 101,7% en een actuele dekkingsgraad van 100,00% is de kans toegenomen dat de pensioenen van bijna 1,3 deelnemers van PMT verlaagd moeten worden.

Of er verlaagd moet worden en wat de hoogte van de mogelijke verlaging dan wordt, is afhankelijk van de stand van de dekkingsgraden op 31 december 2019.

PMT vindt een korting in deze tijd, waarin de onderhandelingen voor een nieuw contract nog in volle gang zijn, niet wenselijk en onnodig. Zoals PMT eerder deze week heeft gezegd wil PMT liever een structurele oplossing, dan een tijdelijke. Maar liever een tijdelijke dan geen. Ook vindt PMT een verlaging van de pensioenen bij een dekkingsgraad van 100% een slecht idee.

Benne van Popta: “Een structurele oplossing zou het beste zijn maar zolang dat er nog niet is moet je tijdelijk iets organiseren. Zo belast het verlagen de discussie over het nieuwe pensioencontract niet. Net als onze deelnemers, of ze nu werken of met pensioen zijn, zijn ook de werkgevers bezorgd over de mogelijk verlagingen en hebben weinig tot geen begrip voor verlagingen met goede rendementen, stijgende vermogens en dat in samenloop met de aangekondigde stelselherziening pensioenen”.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.