Ploffen buitenhoofd Middensluis van dinsdag 29 augustus tot en met vrijdag 1 september 


Nieuwe Sluis Terneuzen ploft van dinsdag 29 augustus tot en met vrijdag 1 september elke dag een deel van het buitenhoofd van de Middensluis.

Ze voeren op deze dagen gedurende 30 seconden lang een serie ploffen uit. In de omgeving kunnen geluid en trillingen van de ploffen merkbaar zijn.

Ze ploffen de restanten van het oude buitenhoofd en delen van het nieuwere buitenhoofd met springstoffen. Deze laatste bestaat uit gewapend beton. Tot nu toe ploften we wanden van gemetseld steen en ongewapend beton.

Planning

Ze verdelen de ploffen over vier momenten: in de middagen van dinsdag tot en met vrijdag, steeds bij hoogwater. Het moment van hoogwater schuift iedere dag iets op. Op dinsdag ploffen we tussen 13.30 uur en 14.30 uur, op vrijdag zal dat tussen 15.30 uur en 16.30 uur zijn.

Verkeersmaatregelen 

Tijdens het ploffen is het sluizencomplex in een straal van 300 meter rondom de ploflocatie niet toegankelijk. In de Oostsluis liggen geen schepen tijdens de ploffen. Het wegverkeer op het sluizencomplex wordt op het moment van de ploffen zelf kort staande gehouden. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon passeren. Op de vrijdag geldt een verkeersstop van circa een kwartier voor het wegverkeer, inclusief fietsers en voetgangers, bij de rotonde Binnenvaartweg. Op de overige locaties wordt het wegverkeer kort staande gehouden tijdens de plof.
  
Opruimen 

De ploffen zorgen ervoor dat de restanten van het oude buitenhoofd en delen van het nieuwere buitenhoofd scheuren. We kunnen deze dan afbreken en opruimen. Met een kraan verwijderen we de brokstukken en we scheppen het puin in beunschepen. Dat kan in de nabije omgeving hoorbaar zijn. 

Vervolg

Later dit najaar ploffen ze de nog resterende delen van het nieuwere buitenhoofd van de Middensluis.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.