PGGM en Shell onderzoeken mogelijke gezamenlijke aankoop van Eneco


PGGM en Shell onderzoeken als consortium-partners de mogelijkheid om deel te nemen in de gecontroleerde veiling van Eneco.

De start van het privatiseringsproces is in december 2018 aangekondigd door Eneco en haar aandeelhouderscommissie.

Het consortium is onder de indruk van Eneco’s bijdrage aan de Nederlandse energietransitie in de vorm van investeringen in duurzaamheid en hernieuwbare energie. Samen bieden PGGM en Shell de kennis, ambitie en financiële slagkracht om voort te bouwen op de duurzame strategie van Eneco. Dit moet leiden tot een groeiend en concurrerend aanbod van duurzame energieproducten en -diensten voor miljoenen klanten in Noordwest-Europa.

Gevoed door hun lange historie en sterke worteling in de Nederlandse samenleving hebben PGGM en Shell veel begrip voor Eneco’s unieke positie in de energietransitie, en de daarbij komende kansen en uitdagingen. Het Nederlandse consortium ziet Eneco dan ook als een vanuit Rotterdam opererend platform voor groei met mogelijke investeringen in zowel binnen- als buitenland. Eneco zou deze groei als een aparte organisatie kunnen realiseren, voortbouwend op haar krachtige merk, sterke klantrelaties en betrokken en ervaren medewerkers.

“De energietransitie biedt goede kansen voor lange termijninvesteringen in een duurzamere economie. Wij denken dat Eneco een belangrijke rol kan spelen in het realiseren van de gezamenlijke ambities van het consortium. PGGM en Shell brengen complementaire ervaring en expertise in de activiteiten van Eneco. Samen kunnen we een groeiend aantal klanten in Noordwest-Europa van betaalbare, duurzame energie voorzien”, aldus Frank Roeters van Lennep, Chief Investment Officer Private Markets bij PGGM.

Via haar bestaande activiteiten biedt Shell toegang tot innovatieve start-ups en technologieën op het gebied van digitalisering en mobiliteit, en een aanzienlijk aantal partners en klanten. “Dit biedt kansen in de gehele energieketen. Van de productie van hernieuwbare energie tot trading en de levering ervan thuis, onderweg en op werk”, zegt Maarten Wetselaar, Integrated Gas & New Energies Director bij Shell. “De activiteiten van Eneco passen goed bij onze New Energies-activiteiten en bij onze ambities om steeds weer nieuwe manieren te vinden om emissies te reduceren en meer en schonere energie te leveren. Het consortium richt zich op het uitbreiden en ontwikkelen van bedrijfsmodellen die zowel maatschappelijke als commerciële waarde creëren.”

PGGM ziet duurzaamheid als een hoeksteen van haar beleggingsbeleid voor het Nederlandse pensioenkapitaal en investeert voor de lange termijn in de wereldwijde energietransitie. Als pensioenfondsbelegger wil PGGM gezonde financiële rendementen op beleggingen combineren met tastbare maatschappelijke rendementen. Eneco zou een belangrijke bijdrage leveren aan PGGM’s groeiende wereldwijde portefeuille van duurzame beleggingen die concrete klimaatoplossingen bieden (momenteel gewaardeerd op ruim 7 miljard euro), de CO2-voetafdruk van het pensioenkapitaal verlagen en een unieke kans bieden om direct te investeren in de Nederlandse economie.

Shell versterkt haar rol in de energietransitie met toenemende investeringen in wind-op-zee, zonne-energie, elektrische mobiliteit en de elektriciteitssector. Shell heeft haar New Energies-divisie opgericht om kansen te creëren in de overgang naar een toekomst met minder CO2. Mogelijke investeringen zouden competitief moeten zijn binnen de bedrijfsstrategie, waaronder haar financiële kaders en bestaande richtlijnen op het gebied van kapitaalinvesteringen van $25-30 miljard op jaarbasis.

Eneco heeft aangegeven dat het op de markt wordt gebracht via een gecontroleerde veiling, onder voorbehoud van goedkeuring door haar aandeelhouders. PGGM en Shell realiseren zich dat dit proces zich in een vroeg stadium bevindt en respecteren dat het aan de aandeelhouders is om de volgende stappen in het verkoopproces te bepalen. Het consortium kijkt uit naar de mogelijkheid om haar interesse verder te evalueren met Eneco en haar aandeelhouders. In een open brief lichten de consortium-partners hun belangstelling verder toe.

Bron: Shell

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.