Partners ondersteunen emissiereducties op de Green & Digital Shipping Corridor Rotterdam-Singapore


Het Havenbedrijf Rotterdam, de Maritieme en Havenautoriteit van Singapore en twintig partners in de Green & Digital Shipping Corridor werken aan een emissiereductie van de scheepvaart op de route van 20 tot 30% in 2030.

Dit is afgesproken op de derde Green Corridor workshop die deze week werd gehouden in Rotterdam.

De Green & Digital Shipping Corridor werd in augustus 2022 opgericht om partners uit de hele keten samen te brengen om duurzame scheepvaart te realiseren op de route Rotterdam-Singapore, met als uiteindelijk doel om in 2050 een netto-nul-uitstoot te bereiken. Het afgelopen jaar kreeg de corridor sterke steun van partners, waaronder scheepvaartmaatschappijen, havens, brandstofleveranciers, banken en kennispartners.

De projectpartners werken samen om de uitstoot van broeikasgassen op de internationale corridor met 20% tot 30% te verminderen in 2030 ten opzichte van 2022. Dit moet worden bereikt door het gebruik van schonere brandstoffen in de grote containerschepen (van ten minste 8.000 TEU) die worden ingezet op de 15.000 km lange route, ondersteund door verbeterde operationele en digitale efficiëntie. De corridor ondersteunt daarmee de versterkte ambitie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Een studie onder leiding van het Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero-Carbon Shipping, een van de partners van het project, onderzocht de inzet van meerdere alternatieve brandstoffen, waaronder synthetische en bio-varianten van methanol, ammoniak en LNG. Daarnaast kijken de partners ook naar waterstof als mogelijk alternatief. De studie wees op het belang van betaalbare duurzame brandstoffen en dat verdere inspanning nodig zijn om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen.

Om de inzet van al deze brandstoffen op de handelsroute te onderzoeken zijn verschillende werkgroepen gestart, gericht op vraag en het aanbod van verschillende brandstoffen, veiligheidsprocedures, financiering en regelgeving. De partners kwamen deze week bijeen in Rotterdam om actiestappen voor de verschillende brandstoftrajecten te identificeren.

De uitrol van nieuwe brandstoffen

Koolstofarme brandstoffen zullen waarschijnlijk duurder zijn dan bestaande brandstoffen. Daarom is er met de steun van het Global Maritime Forum, het Centrum voor Maritime Studies van de National University of Singapore, de universiteit van Oxford en Citi een aparte werkgroep gevormd om de lacunes in de regelgeving en financiering te adresseren. Hiervoor wordt onder meer gewerkt aan het modelleren van prijsverschillen om de introductie van alternatieve brandstoffen te stimuleren.

Daarnaast hebben Singapore en Rotterdam gezamenlijk gewerkt aan de zogenaamde ‘Fuel Readiness’ en veiligheidskaders voor de inzet van nieuwe, duurzame brandstoffen. Dit werd in het derde kwartaal van 2023 in praktijk gebracht met de bunkering van het eerste containerschip ter wereld dat op groene methanol vaart, in zowel de haven van Singapore als Rotterdam.

Digitale handelsroutes

Rotterdam en Singapore zijn de eerste havens die scheepsinformatie, zoals aankomst- en vertrektijden, overnemen en delen in overeenstemming met de mondiale normen van de IMO en de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO). Beide havens bevorderen ook het gebruik van elektronische vrachtbrieven (e-bill of lading) en digitale oplossingen zoals just-in-time planning om de efficiëntie van de scheepvaart te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Partners in de Green & Digital Shipping Corridor Rotterdam-Singapore

De Maritieme en Havenautoriteit van Singapore, de Haven van Rotterdam, A.P. Moller Maersk A/S, bp, het Centre for Maritime Studies van de National University of Singapore, Citi, Clifford Capital, CMA CGM, Digital Container Shipping Association, het Global Center voor maritieme decarbonisatie, het Global Maritime Forum, het Mærsk Mc-Kinney Møller Centre for Zero-Carbon Shipping, Methanol Institute, MSC, Nanyang Technological University Maritime Energy and Sustainable Development Centre of Excellence, Ocean Network Express, PSA International, RMI, SEA- LNG, Shell, Universiteit van Oxford, Yara Clean Ammonia.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.