Boskalis wint kort geding tegen uitbetaling EUR 39,5 miljoen aan bankgaranties vanwege sancties op Rusland project


Boskalis heeft begin dit jaar zijn werkzaamheden op een in Rusland gelegen LNG project gestaakt met het oog op Europese sanctiewetgeving.

In reactie op dit besluit was opdrachtgever Saren B.V. van mening dat er sprake was van contractbreuk en maakte dientengevolge aanspraak op uitbetaling van de bankgaranties van EUR 39,5 miljoen. Gisteren heeft de kort geding rechter Boskalis op alle belangrijke punten in het gelijk gesteld en heeft de Rechtbank geoordeeld dat de bankgaranties noch aan de opdrachtgever noch aan de eindklant in Rusland mogen worden uitbetaald.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.