Opstelplaats voorsluis bij Sluis Eefde wijzigt


Aannemerscombinatie Lock to Twente bouwt een tweede sluiskolk in Eefde.

Om werkzaamheden in de voorsluis uit te kunnen voeren, worden de meerpalen vanaf maandag 5 november 2018 verplaatst. Door de verplaatsing is er in de voorsluis tijdelijk nog maar één opstelplaats aan de zuidkant voor een klasse Va schip aanwezig. De opstelplaats aan de noordkant van de voorsluis is geschikt tot en met klasse IV-schepen.

Reden wijziging opstelplaats voorsluis bij Sluis Eefde

Dit betekent dat er in plaats van 2, tijdelijk maar één klasse Va schip in de voorsluis in Eefde kan afmeren. Om de wachttijd voor het schutten te verkleinen, heeft Rijkswaterstaat tijdelijk de afstand verkleind die schepen als veiligheidsmarge moeten hanteren. Normaal gesproken geldt dat schepen 6 m vrij moeten houden. Nu geldt voor de noordelijke opstelplaats in de voorsluis in Eefde dat zij 1 m afstand mogen houden. De sluismeester zal hier ook op toezien. Op momenten dat er geen sluismeester aanwezig is, mag er ook maar één klasse Va-schip afmeren aan de zuidelijke opstelplaats in de voorsluis in Eefde.

Veranderingen tot 2020

In de voorsluis in Eefde gaat de aannemer een scheidingswand maken tussen de bestaande voorsluis en voorhaven van de tweede sluiskolk. Hiervoor worden de meerpalen verplaatst en wijzigt de capaciteit van de noordelijke opstelplaats in de voorsluis in Eefde. Deze werkzaamheden voert de aannemer uit in overleg met Rijkswaterstaat op momenten dat dit het schutproces van sluis Eefde het minste hindert (luwe periode).

Nadat het groot onderhoud aan de bestaande sluis in Eefde is uitgevoerd en deze opnieuw in gebruik is genomen, zijn er in de voorsluis in Eefde weer twee opstelplaatsen beschikbaar zijn voor klasse Va-schepen. Dit gebeurt in het najaar van 2020. In het voorjaar van 2020 is de nieuwe sluiskolk in gebruik en komen er weer extra opstelplaatsen voor klasse Va-schepen bij.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.