Oprit Gouda A12 richting Rotterdam en Den Haag blijft behouden


De aanpak van de fileproblematiek op de snelweg A20 is een stap dichterbij.

In het najaar van 2018 zullen de resultaten van de verkenning naar de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda bekend worden gemaakt. Uit het tussenresultaat blijkt nu al dat de oprit op de A12 bij het knooppunt Gouwe in de richting van Rotterdam en Den Haag behouden blijft.

Behoud oprit A12 bij Gouda

Op 12 juli 2018 hebben regionale bestuurders met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de Bestuurlijke Adviesgroep overleg gehad over tussenresultaten. In één van de alternatieven zou de oprit naar de snelweg A12 bij Gouda komen te vervallen. De oprit blijft open en zal dus onderdeel zijn van het voorkeursalternatief. ‘Ik ben enorm blij met het behoud van de oprit Gouda. Dit hebben we nodig om bereikbaar te blijven. Ook voor de doorstroming in de stad en de omliggende wegen is de oprit Gouda van groot belang. Ik wil ondernemers, bewoners en politieke partijen die zich hiervoor hebben ingezet gelukwensen met dit resultaat’, aldus wethouder Hilde Niezen van Gouda.

Uit het verkeerskundig onderzoek blijkt dat het verbreden van de snelweg A20 tussen Moordrecht en Nieuwerkerk zal leiden tot een sterke verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid in de rijrichting Rotterdam. Deze verbreding is onderdeel van alle alternatieven. De terugslag van de file zal dan niet meer tot in het Gouwe-aquaduct komen. De weefproblemen als gevolg van zeer grote snelheidsverschillen op het weefvak zijn er dan niet meer, waardoor het verkeersveiligheidsknelpunt verdwijnt. De reden voor het afsluiten van de oprit vervalt daarmee. De oprit levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van Gouda en directe omgeving.

Veiligheid en doorstroming A20: gezamenlijke aanpak

De A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda is een bekend knelpunt en staat onveranderd hoog in de filetop. Met verbreding van de rijksweg naar 2×3 rijstroken wordt de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid tussen Rotterdam en Utrecht, maar ook die van de gemeenten in de regio Midden-Holland verbeterd. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): ‘De A20 is een belangrijke route voor het internationale goederenvervoer tussen Rotterdam en Duitsland. Op dit deel van de weg staat het verkeer vaak stil. Het is mooi dat we nu weer een stap verder zijn richting de oplossing van dit grote knelpunt.’

Floor Vermeulen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland: ‘Hoe eerder de A20 wordt aangepakt, hoe beter. De weg staat tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Gouda in beide richtingen hoog in de file top 10. Dat is ook de reden dat we als provincie samen met de gemeenten aan de minister hebben aangegeven financieel te willen helpen om het project te versnellen.’

De betrokken partijen hebben afgesproken door te gaan met de verdere uitwerking van de verschillende alternatieven en maatregelen. In het najaar wordt een voorlopig voorkeursalternatief verwacht, dat met de omgeving zal worden gedeeld voor participatie. Eind 2018/begin 2019 wordt naar verwachting duidelijk wat het definitieve voorkeursalternatief wordt.

Breed bestuurlijk overleg

De BAG is het bestuurlijk overleg over de A20. Deelnemers aan het overleg zijn het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Zuidplas, Gouda, Waddinxveen en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.