Opening stoomnetwerk ECLUSE


Duurzaam omgaan met energie leeft in de haven van Antwerpen.

ECLUSE, de eerste winnaar van de Port of Antwerp Sustainability Award in 2016, vierde vrijdag 15 maart de feestelijke opening van het allereerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven van Antwerpen. ECLUSE effent daarmee het pad voor alternatieve energiebronnen en bouwt zo mee aan de haven van de toekomst.

Het Antwerpse havenplatform speelt in de epiek die energietransitie heet, een waardevolle rol door haar typerende synergie van energiestromen en grondstoffen. Energie komt enerzijds toe in de haven, maar anderzijds produceren de havenbedrijven ook zelf hernieuwbare energie, die andere partners dan weer opslaan. Zo werken de vele schakels van de havenketen samen aan alternatieve energievormen en chemische basisproducten.

Eerste grootschalig industrieel stoomnetwerk in de haven

ECLUSE levert stoom ontstaat bij de verbranding van afvalstoffen aan een zestal chemische bedrijven in de haven. Zo hoeven die voor hun productieprocessen geen stoom meer aan te maken in eigen stoomketels. Op jaarbasis betekent dit een vermindering van maar liefst 100.000 ton CO2 – uitstoot.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.