Op Weg naar Duurzaam: ‘We gaan een ongewisse toekomst tegemoet’


Vooral nu het Klimaatakkoord van start is gegaan worden interessante discussies gevoerd over de voor- en nadelen van de apparaten die ons van energie moeten voorzien.

De een wil veel zonnepanelen terwijl de ander het zoekt in windmolens en in warmtepompen. Bovendien heerst er een grote rommelzooi omdat er allerlei verschillende eenheden worden gebruikt; bijv. Joules, aantal zonnepanelen, MWatt, kilogrammen. Jan Drenth en Cor Kalk ergerden zich aan deze situatie en hebben alle energie├źn omgezet naar een en dezelfde eenheid: MWh (MegaWattuur) zodat een goede vergelijking mogelijk wordt. Allereerst hebben ze uitgerekend, met bekende gegevens als uitgangspunt, hoeveel energie Nederland per jaar gebruikt aan aardgas, aardolie en elektriciteit tezamen: 332 x 106 MWh. (De grootste bijdrage is van het Aardgas: 205.8 x 106 MWh). Om onze levensstandaard op peil te houden hebben we in de duurzame wereld dezelfde hoeveelheid energie nodig. Daarom hebben ze voor elk type apparaat in die duurzame wereld uitgerekend hoeveel ze per stuk en per jaar aan energie kunnen leveren. Er moet een keuze worden gemaakt hoeveel stuks van elk type kan worden ingezet.

Zij hebben een realistische keuze gemaakt die er als volgt uitziet:

3 miljoen warmtepompen goed voor 183,9 x 106 MWh

10 miljoen zonnepanelen 2,2 x 106 MWh

10 duizend windturbines van 2MW 44 x 106 MWh
(incl. compensatie voor stilstand)

0,5 km2 zonnecollectoren 5 x 106 MWh

Totaal wordt dit 235 x 106 MWh maar het vereiste energieverbruik per jaar is aanmerkelijk groter: 332 x 106 MWh. Dit betekent dat we per jaar een tekort hebben van 97 x 106 MWh. Om het tekort op te lossen zouden nog eens meer dan 20.000 windturbines van 2MW nodig zijn. Opvallend is de teleurstellende bijdrage van de zon aan onze energievoorziening.

De conclusie is dat het niet realistisch is om de aardgaskraan nu dicht te draaien. Als dat wel gebeurt voor het Nederlandse aardgas, zullen we het moeten importeren, bijv. uit Rusland via Duitsland. Dit laatste land zet vol op in aardgas dat via 2 pijpleidingen uit Rusland wordt aangevoerd.

Indien Nederland toch geheel fossielvrij wil zijn zit er niets anders op dan om over te gaan naar een andere vorm van energie ( Kernfusie?).

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.