Op spoormissie in China


Van 7 tot en met 12 april was Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, op handelsmissie met een delegatie uit de spoorgoederensector.

In Chongqing, Wuhan en Chengdu – cruciale spoor-hubs – zijn verschillende afspraken gemaakt om de groei van het vervoer per spoor verder aan te jagen.

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven timmeren samen hard aan de weg bij de ontwikkeling van het internationale spoorgoederenvervoer. Zo maakte staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) afgelopen week bekend, met Duitse staatssecretaris Ferlemann, afspraken te hebben gemaakt om het aandeel voor spoorgoederenvervoerders in de transportsector in beide landen te vergroten.

Maar ook buiten Europa liggen er kansen voor de sector. Zo werkt China hard aan de ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer. De Nieuwe Zijderoute via het spoor biedt kansen voor Nederlandse bedrijven via twee directe verbindingen per spoor: vanuit Tilburg en vanuit Amsterdam. Vanaf volgend jaar ook vanuit Venlo.

Tijdens de missie stond de bestaande verbinding tussen Tilburg en Chengdu op de agenda, en hoe het huidige spoorgoederenvervoer van 350 treinen per jaar tussen deze steden verder aan te jagen. In Chongqing gingen het Venlose New Silk Way Logistics en het Chinese Yuxinou een samenwerking aan voor het stimuleren van temperatuur gecontroleerd spoorgoederenvervoer. In Wuhan stond de modal shift, van weg naar spoor, op de agenda. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking tussen zes bedrijven (Nunner Logistics, Samskip, Havenbedrijf Amsterdam, TMA Logistics, Wuhan Amsterdam Express en Wuhan Asia Europe) om het spoorgoederenvervoer tussen Amsterdam en Wuhan verder te ontwikkelen.

De missie volgt na de recentelijke ondertekening van het Partners for International Business programma (PIB) op 4 april; dit betreft een driejarig programma waarin een consortium van bedrijven, met ondersteuning van de Rijksoverheid, het spoorgoederenvervoer tussen China en Nederland verder gaat ontwikkelen.

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.