Ongevallenregistraties vroegtijdig beschikbaar voor verkeersveiligheidsanalyses


Rijkswaterstaat publiceert ieder jaar BRON, het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland.

Registraties van ongevallen door de politie vormen de belangrijkste basis van dit bestand. Daarnaast worden ook meldingen van weginspecteurs op het hoofdwegennet verwerkt.

Ruimte voor analyses

Het bestand is een goede basis voor verkeersveiligheidsanalyses van wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen. Waar BRON vorig jaar pas in december openbaar werd gemaakt, is het bestand nu al in juni 2018 gepubliceerd. Gebruikers bij onder andere wegbeheerders kunnen daarmee eerder analyses maken over de verkeersveiligheidsbeleid op hun wegen. De gegevens worden net als in eerdere jaren aangeboden via de Dataportaal van de Nederlandse overheid.

Informeren Tweede Kamer

De CBS Statistiek Verkeersdoden die eerder dit jaar is opgeleverd en de SWOV Statistiek Ernstig verkeersgewonden die later in het jaar wordt opgeleverd maken het landelijke beeld later dit jaar compleet. Het totaal aan cijfers is nodig om de analyse te maken waarmee de Tweede Kamer geïnformeerd wordt. Deze analyse wordt zoals in voorgaande jaren op een moment aan het eind van het jaar gepresenteerd, zie brief Ernstig verkeersgewonden 2015.

De kwaliteit van de BRON-gegevens wordt sinds 2014 steeds beter en die verbetering zet zich door. Dit uit zich bijvoorbeeld in de registratie van een exacte locatie van een steeds groter aandeel van de ongevallen. Dit helpt wegbeheerders in het kunnen identificeren van locaties bij een concentratie van ongevallen.

Bron: Rijkswaterstaat

Dit artikel heeft tot nu toe 0 reacties.
Laat uw reactie achter.